Change language

Adres:

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice,
tel. +48-32-237-2189,
fax +48-32-237-2268
email: rb5@polsl.pl
www: http://kateko.rb.polsl.pl/

Zespół Badań Terenowych - ( strona www )

Kierownik Katedry:

Dr hab. inż.
Ryszard WALENTYŃSKI,
prof. PŚ

Zastępca kierownika:

 • Dr hab. inż. Tomasz KRYKOWSKI, prof. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni:

 • Dr inż. Marek BARTOSZEK
 • Dr inż. Piotr BĘTKOWSKI
 • Dr inż. Andrzej CIŃCIO
 • Dr inż. Robert CYBULSKI
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew GIERGICZNY
 • Dr hab. inż. Krzysztof GRYGIEREK, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Tomasz KRYKOWSKI, prof. PŚ
 • Dr inż. Tomasz LISZKA
 • Dr inż. Piotr ŁAZIŃSKI
 • Dr inż. Dawid MROZEK
 • Dr inż. Magdalena MROZEK
 • Dr inż. Agnieszka PADEWSKA-JURCZAK
 • Dr inż. Grzegorz POPRAWA
 • Dr inż. Stefan PRADELOK
 • Dr hab. inż. Marek SALAMAK, prof. PŚ
 • Mgr inż. Ilona SIMEK
 • Dr inż. Piotr SZCZEPANIAK
 • Dr hab. inż. Ryszard WALENTYŃSKI, prof. PŚ
 • Dr inż. Barbara WIECZOREK
 • Dr inż. Halina WITEK

Doktoranci:

 • Mgr inż. Marcin JASIŃSKI
 • Mgr inż. Michał PITAS
 • Mgr inż. Tomasz PŁASZCZYK
 • Mgr inż. Faustyn RECHA
 • Mgr inż. Monika SIWEK
 • Mgr inż. Mateusz SMOLANA
 • Mgr inż. Bartosz WÓJCIK
 • Mgr inż. Mateusz ŻARSKI

Pracownik administracyjny:

 • Marzena KOWOL

Działalność dydaktyczna:

 • Advanced Computer Science Tools in Civil Engineering
 • Applied Mathematics
 • Bridges
 • Bridges to Future
 • Budowlane konstrukcje miejskie, przemysłowe i komunikacyjne
 • Computer Methods in theory od structutes
 • Drawing and Geometry
 • Geometria wykreślna i rysunek techniczny
 • Komunikacyjne obiekty inżynierskie
 • Matematyka
 • Mathematics
 • Mechanics
 • Mechanics of Materials
 • Mechanika budowli
 • Mechanika materiałów i konstrukcji
 • Metody komputerowe w dynamice mostów
 • Metody komputerowe w teorii konstrukcji
 • Modele badań przedsięwzięć
 • Modelowanie konstrukcji mostowych
 • Mosty
 • Mosty betonowe
 • Mosty stalowe
 • Nowoczesne technologie w budownictwie mostowym
 • Obiekty infrastruktury transportu publicznego
 • Podstawy technologii informacyjnej
 • Praca dyplomowa
 • Projekt inżynierski
 • Projekt z mostów
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium dyplomowe projektu inżynierskiego
 • Specjalne zagadnienia mostownictwa
 • Statistics for Engineers
 • Statyka budowli dla architektów
 • Statystyka dla inżynierów
 • Structural Mechanics
 • Sztuczna inteligencja w zagadnieniach inżynierskich
 • Urban, Industrial and Transportation Structures
 • Wykład z wybranego przedmiotu kierunkowego
 • Wykłady tematyczne na studiach III stopnia
 • Wykonawstwo mostów
 • Wytrzymałość materiałów
 • Zabezpieczenie obiektów mostowych na terenach górniczych

Działalność naukowa:

 • Nieliniowe zagadnienia teorii konstrukcji i ich analiza numeryczna, w tym m.in.
  • statyka konstrukcji na terenach górniczych,
  • dynamika konstrukcji, m.in. na terenach górniczych,
  • oddziaływanie wiatru na konstrukcje o nietypowym kształcie,
  • współpraca konstrukcji z podłożem,
  • optymalizacja topologiczna,
  • analiza konstrukcji powłokowych i membranowych,
  • wzmacnianie konstrukcji murowych matami FRP.
 • Modelowanie numeryczne problemów wymiany ciepła.
 • Zagadnienia odwrotne przewodnictwa ciepła.
 • Zadania w dziedzinie dynamicznego zachowania się nowoczesnych, lekkich konstrukcji mostowych oraz pod działaniem obciążeń o szczególnej dynamice lub przy dużych prędkościach,
 • Badanie wpływu nowoczesnych technologii na nośność i trwałość konstrukcji,
 • Systemy zarządzania informacją o budowli (BIM),
 • Dynamika stochastyczna układów dyskretnych,
 • Analiza układów statycznych i dynamicznych o parametrach niepewnych w ujęciu probabilistycznym i rozmytym,
 • Analiza interwałowej w teorii konstrukcji, włączając w to analizę MES i MEB,
 • Metody probabilistyczne i rozmyte w analizie niezawodności konstrukcji,
 • Zagadnienia brzegowe teorii sprężystości i termosprężystości,
 • Modelowanie układów kompozytowych, układów z mikrostrukturą, szczególnie periodyczną.

Oferta techniczna:

 • Analiza konstrukcji budowlanych i mostowych zagrożonych i objętych wpływami eksploatacji górniczej - wpływy dynamiczne i statyczne,
 • Analiza złożonych konstrukcji poddanych wpływom obciążenia wiatrem,
 • Analiza ruchu i bezpieczeństwa w zjeżdżalniach wodnych,
 • Wykonywanie inwentaryzacji, ocen stanu technicznego i określanie nośności obiektów, w tym nieniszczące dokonywanie lokalizacji zbrojenia i oceny wytrzymałości betonu.

Współpraca międzynarodowa:

 • Kingston University, London, Wielka Brytania.
 • Slovak University of Technology in Bratislava, Słowacja.
 • Columbia University, New York, USA.
 • Wolfram Research, Champaign-Urbana, USA.

O katedrze:

Katedra kontynuuje tradycje i działalność naukowo-dydaktyczną wielu instytutów, katedr i zakładów jakie istniały na Wydziale Budownictwa i jemu pokrewnych, w tym powstałych u zarania Politechniki Śląskiej w roku 1945 Katedry Mechaniki Budowli, Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów i Katedry Budownictwa Mostów oraz powstałych później Instytutu Układów Dynamicznych i Instytutu Mechaniki Teoretycznej. W czasie ponad 70 lat istnienia Politechniki Śląskiej jednostki te podlegały licznym przekształceniom, aby w roku 2017 dotychczasowa Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych o symbolu RB5 i Katedra Mechaniki i Mostów o symbolu RB8 zostały połączone w jedną o symbolu pierwszej i nazwie drugiej. Powstała Katedra łączy w sobie moc najważniejszych narzędzi sztuki budowlanej jakimi są nauki o budowli takie jak na przykład mechanika budowli z praktycznym ich zastosowaniem do tworzenia konstrukcji budowlanych i inżynierskich, w szczególności najbardziej spektakularnych dzieł budowniczych jakimi są mosty i konstrukcje powłokowe.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Mechaniki i Mostów