Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr inż. Mariusz Biały

 • Analiza numeryczna współpracy fundamentu zbiornika na paliwa płynne z podłożem.

dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. PŚ.

 • Wybrane zagadnienia wykorzystania odpadów kopalnianych w geoinżynierii.

dr inż. Iwona Dudko-Pawłowska

 • Porównanie wyników laboratoryjnych metod badań gruntów spoistych według norm polskich i europejskich.

dr inż. Bartłomiej Grzesik

 • Właściwości chemiczne serpentynitu z Nasławic w kontekście wymagań dotyczących kruszyw do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, prof. PŚ.

 • Wyznaczenie kryteriów suszenia gruntów za pomocą mikrofal.
 • Wpływ suszenia mikrofalowego na parametry wytrzymałościowe gruntów.
 • Wpływ suszenia mikrofalowego na parametry odkształceniowe gruntów.

dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ.

 • Numeryczna analiza wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na podatne rurociągi.
 • Analizy MES konstrukcji gruntowo-powłokowych.

dr inż. Karolina Knapik

 • Wpływ roztworu chlorku wapnia na właściwości wybranego gruntu drobnoziarnistego wzmocnionego popiołem lotnym z procesu fluidalnego spalania węgla.
 • Wytrzymałość na ścinanie mieszaniny gruntu drobnoziarnistego i popiołu lotnego z procesu fluidalnego spalania węgla.

dr inż. Mirosław Kotasiński

 • Analiza i koncepcja poprawy warunków parkowania w obszarze wybranej jednostki mieszkaniowo-usługowej.
 • Analiza metod wzmocnienia podłoża oraz konstrukcji nawierzchni drogowych.
 • Analiza ruchu oraz projekt modernizacji wybranych skrzyżowań.
 • Badania oraz projekt poprawy elementów uspokojenia ruchu na wybranym obszarze.
 • Badania oraz analiza poprawy warunków ruchu.

dr inż. Magdalena Kowalska

 • Estymacja parametrów wytrzymałościowych / parametrów deformacyjnych / wodoprzepuszczalności gruntów naturalnych / antropogenicznych / mieszanek gruntów i odpadów ze zużytych opon samochodowych - badania laboratoryjne.
 • Obliczenia numeryczne i analityczne stateczności ścian oporowych.

dr inż. Sławomir Kwiecień

 • Badania kształtu kolumn wykonywanych metodą wymiany dynamicznej w warunkach laboratoryjnych.

dr inż. Marian Łupieżowiec

 • Analiza statyczna płyty fundamentowej wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego posadowionego na słabym podłożu.

dr inż. Maciej Ochmański

 • Analiza numeryczna budowy tunelu drążonego tarczą zmechanizowaną wyrównanych ciśnień gruntowych (ang. Earth Pressure Balance).
 • Analiza numeryczna budowy tunelu drążonego metodą konwencjonalną (ADECO-RS) na przykładzie tunelu pod górą Mały Luboń.
 • Przewidywanie efektów wywołanych budową tuneli przy wykorzystaniu Sztucznych Sieci Neuronowych.
 • Analiza sejsmiczna tunelu z wykorzystaniem metody elementów skończonych przy założeniu płaskiego stanu odkształcenia.
 • Wpływ wodoprzepuszczalności gruntu na proces konsolidacji podłoża.
 • Analiza procesu budowy tunelu metra na przykładzie 4 linii metra w Budapeszcie.
 • Symulacja badania w aparacie trójosiowego ściskania przy zastosowaniu Metody Elementów Dyskretnych.
 • Symulacja konsolidacji podłoża gruntowego wywołanej budową głębokiego wykopu.
 • Obliczenia analityczne uszczelnienia dna wykonanego w technice jet grouting.
 • Zastosowanie BIM (ang. Building Information Modeling) w geotechnice na przykładzie realizacji rzeczywistego obiektu.

dr inż. Anna Olma

 • Badania i analiza ruchu wraz z projektem przebudowy wybranego skrzyżowania.
 • Badania parkowania wraz z projektem parkingów w wybranym obszarze.
 • Wielokryterialna analiza geometrii węzła komunikacyjnego.
 • Diagnostyka nawierzchni wybranego odcinka linii kolejowej.
 • Analiza porównawcza kosztów oraz parametrów technicznych nawierzchni kolejowych różnych standardów konstrukcyjnych, na przykładzie wybranej stacji kolejowej.

dr inż. Krzysztof Sternik

 • Analiza stateczności nasypu drogowego na terenie górniczym z wykorzystaniem MES i kryterium Hilla.
 • Analiza stateczności fundamentu bezpośredniego obciążonego osiowo z wykorzystaniem MES i kryterium Hilla.
 • Analiza stateczności skarpy głębokiego wykopu z wykorzystaniem MES i kryterium Hilla.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Przykładowe tematy prac dyplomowych