Zmień język

Monographs:

 • Bzówka J., Łupieżowiec M. (2017): Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Praca zbiorowa. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 978-83-7880-446-8.
 • Bzówka J. (2016): Zarys wybranych zagadnień z inżynierii lądowej. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 978-83-7880-365-2.
 • Bzówka J., Juzwa A., Knapik K., Stelmach K. (2015): Geotechnika komunikacyjna. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 978-83-7880-319-5.
 • Kanty P., Kwiecień S., Sękowski J. (2015): Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 978-83-7880-304-1.
 • Jastrzębska M., Kalinowska-Pasieka M. (2015): Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym. Od podłoża do parametrów gruntowych. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 978-83-7880-210-5.
 • Bzówka J. (2015): Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej. Praca zbiorowa. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 978-83-7880-207-5.
 • Kliszczewicz B. (2014): Interakcja podziemnych rurociągów o różnych sztywnościach z gruntem. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 978-83-7880-209-9.
 • Bzówka J. (2014): Wiedza i eksperymenty w budownictwie. Praca zbiorowa. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 978-83-7880-191-7.

Peer-reviewed Journal Articles:

 • Ćwirko M. (2017): Ogrodzenia przemysłowe – zabezpieczenia tymczasowe. Nowoczesne Hale, nr 1, s. 40-41.
 • Grygierek M., Kawalec J. (2017): Ocena współpracy georusztu z niezwiązanym kruszywem na przykładzie wybranych badań. Magazyn Autostrady, nr 3, s. 24-29.
 • Grzesik B., Drapała Z. (2017): O mieszankach HRA. Magazyn Autostrady, nr 6, s. 60-64.
 • Kanty P., Wróbel D., Kwiecień S. (2017): Analiza konsolidacji podłoża wzmocnionego wymianą dynamiczną pod nasypem Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku G1. Magazyn Autostrady, nr 1/2, s. 44-51.
 • Kliszczewicz B. (2017): Analiza numeryczna rury o przekroju gardzielowym ułożonej w gruncie. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, r. 12, nr 3, s. 90-93.
 • Kwiecień S. (2017): Wpływ średnicy płyty obciążającej na wyniki próbnych obciążeń kolumn formowanych metodą wymiany dynamicznej. Przegląd Komunikacyjny, r. 72, nr 5, s. 3-8.
 • Kwiecień S., Sękowski J., Frogowski K. (2017): Masyw skalny jako podłoże budowli. Przegląd Geologiczny, r. 65, nr 8, s. 511-515.
 • Łupieżowiec M. (2017): Rodzaje dokumentacji wykonywanych przy rozpoznawaniu podłoża pod inwestycje drogowe. Magazyn Autostrady, nr 5, s. 105-108.
 • Ochmański M., Bzówka J., Modoni G. (2017): Problemy i wyzwania związane z projektowaniem tuneli drążonych tarczami TBM w podłożu gruntowym. W: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Geotechnika. Tom II. PZITB, 2017, s. 91-114.
 • Ochmański M., Salamak M., Waniek G. (2017): Konstrukcja i technologia wykonania tunelu DTŚ w Gliwicach. Mosty, 2016 nr. 1, s. 64-69.
 • Pradelok S., Łupieżowiec M. (2017): Vibration propagation in subsoil: in-situ testing and numerical analyses. ACEE, vol. 10, nr 1, s. 79-86.
 • Sękowski J., Kwiecień S., Kanty P. (2017): The influence of dynamic replacement method on the adjacent soil. International Journal of Civil Engineering, in press, s. 1-8.
 • Sternik K. (2017): Elasto-plastic constitutive model for overconsolidated clays. International Journal of Civil Engineering. Vol. 15, issue 3, s. 431-440.
 • Toraldo C., Modoni G., Ochmański M., Croce P. (2017): The characteristic strength of jet grouted material, Geotechnique.
 • Tymkiewicz J., Winnicka-Jasłowska D., Jastrzębska M. (2017): Pre-design studies on the example of modernization project of geotechnical laboratories, Architecture Civil Engineering Environment, vol. 10 (2), s. 43-52.
 • Winnicka-Jasłowska D., Jastrzębska M., Tymkiewicz J. (2017): Ergonomics of laboratory rooms - case studies based on the geotechnical laboratories at the Silesian University of Technology, Architecture Civil Engineering Environment, vol. 10 (2), s. 35-41.
 • Bzówka J. (2016): Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Biuletyn Politechniki Śląskiej, nr 6-7, s. 32-33.
 • Bzówka J. (2016): XVI konferencja naukowa doktorantów Wydziałów Budownictwa. Inżynieria i Budownictwo, r. 72, nr 7.
 • Bzówka J. (2016): XVI konferencja naukowa doktorantów Wydziałów Budownictwa. Przegląd budowlany, nr 7-8, s. 6-7.
 • Bzówka J. (2016): XVI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice, 5-6 maja 2016. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5, s. 315-316.
 • Ćwirko M. (2016): Ogrodzenia przemysłowe - jakość montażu a trwałość ogrodzenia. Nowoczesne Hale, nr 1, s. 33-36.
 • Ćwirko M. (2016): Ogrodzenia przemysłowe. Podmurówka - monolityczna czy prefabrykowana? Nowoczesne Hale, nr 3, s. 51-52.
 • Jastrzębska M., Kowalska M. (2016): Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (part 2). Architecture Civil Engineering Environment, vol. 9 (3). s. 81-94.
 • Jastrzębska M., Wawrzyńczyk B. (2016): The analysis of the direct foundation with energy foundations on the basis of the office building „A4 Business Park” in Katowice at Francuska Street. Architecture Civil Engineering Environment, vol. 9 (2), s. 65-76.
 • Kliszczewicz B. (2016): Zastosowanie modelu Hardening Soil Small w analizach numerycznych układu rurociąg-grunt. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXIII, zeszyt 63 (nr 2/II/2016), s. 197-208.
 • Kowalska M., Jastrzębska M. (2016): Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (part 1). Architecture Civil Engineering Environment, vol. 9 (3), s. 71-80.
 • Kwiecień S., Sękowski J., Szustak J. (2016): MES w analizie pracy pali zagłębionych w utworach skalistych. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele, nr 2, s. 22-25.
 • Łupieżowiec M. (2016): Rozpoznanie podłoża gruntowego jako warunek właściwego zaprojektowania i realizacji inwestycji drogowej. Magazyn Autostrady. 11/12. s. 12-15.
 • Modoni G., Flora A., Lirer S., Ochmański M., Croce P. (2016): Design of jet grouted excavation bottom plugs. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (ASCE), vol. 147 (7), s. 04016018.
 • Modoni G., Wanik L., Giovinco G., Bzówka J., Leopardi A. (2016): Numerical analysis of submerged flows for jet grouting. Ground Improvement, vol. 169, iss. 1, s. 42-53.
 • Sękowski J., Musiał R. (2016): Ekrany akustyczne - podstawowe założenia projektowania. Aura, nr 10, s. 5-7.
 • Sternik K., Szruba M. (2016): Rola pomiarów w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. nr 5 (68). s. 80-81
 • Kłosek K. (2016): Wzmacnianie podtorza górniczego geosyntetykami. Przegląd Komunikacyjny, nr 11, s. 27-30.
 • Ciołczyk A., Szczepankiewicz P. (2016): Warstwa nośna nawierzchni zwiększająca odporność na absorpcję kapilarną wody. Drogownictwo, r. 71, nr 6, s. 197-199.
 • Biały M., Skrzypiec S. (2015): Analysis of interaction of prefabricated reinforced concrete tunnel with subsoil. Czasopismo techniczne, środowisko, r. 112, s. 21-27.
 • Bzówka J. (2015): Wybrane techniki wzmacniania słabego podłoża gruntowego w budownictwie komunikacyjnym. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, s. 416-423.
 • Bzówka J., Kotasiński M. (2015): Śp. doc dr inż. Mieczysław Leśko (1933-2015). Inżynieria i Budownictwo, r. 12, s. 677.
 • Ćwirko M. (2015): Ogrodzenia przemysłowe – bramy i furtki. Nowoczesne Hale, nr 6, s. 15-18.
 • Ćwirko M. (2015): Ogrodzenia przemysłowe. Co to takiego? Nowoczesne Hale, nr 3, s. 30-32.
 • Ćwirko M. (2015): Ogrodzenia przemysłowe. Przepisy i bezpieczeństwo. Nowoczesne Hale, nr 4/5, s. 28-30.
 • Ćwirko M., Jastrzębska M. (2015): Polska Norma a Eurokod - porównanie toku projektowego turbiny wiatrowej pod kątem zestawienia obciążeń od wiatru i analizy posadowienia. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, s. 536 – 541.
 • Grygierek M., Waszak A. (2015): Zmiana sztywności nawierzchni drogowej w obszarze deformacji nieciągłej. Przegląd Górniczy, t. 71, nr 3, s. 30-37.
 • Grymowicz M., Jastrzębska M. (2015): Koncepcja autorskiego stanowiska do badań gęstości objętościowej gruntów niespoistych oraz analiza efektywności suszenia w kuchence mikrofalowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, s. 881-885.
 • Jastrzębska M. (2015): Owocna współpraca z gminą Mikołów i Śląskim Ogrodem Botanicznym. Biuletyn Politechniki Śląskiej, nr 1, s. 14-15.
 • Jastrzębska M., Jaroń A. (2015): Wpływ modyfikacji warunków gruntowych na redukcję amplitudy drgań w podłożu gruntowym oraz zwiększenie wydajności podczas pogrążania grodzic metodą wibracyjną. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, s. 389 – 395.
 • Kanty P., Sternik K., Kwiecień S. (2015): Numerical analysis of consolidation of embankment subsoil reinforced with dynamic replacement stone columns. Czasopismo techniczne, środowisko. Vol. 112, s. 79-100.
 • Kanty. P., Kwiecień S., Sękowski J. (2015): Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na prekonsolidację otoczenia gruntowego. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, s. 437-441.
 • Kawalec J., Grygierek M., Chlipalski K. (2015): Komunikacyjne obiekty liniowe na terenach górniczych. Magazyn Autostrady, nr 3, s. 24-31.
 • Kłosek K. (2015): 50 lat działalności specjalności kolejowej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej jako kontynuacja 125 lat jej istnienia w lwowskiej tradycji akademickiej. Przegląd Komunikacyjny, nr 9, s. 169-174.
 • Knapik K. (2015): Wybrane właściwości fluidalnego popiołu lotnego przeznaczonego do wzmacniania podłoża gruntowego. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, s. 413-416.
 • Kowalska M. (2015): Influence of the ratio between dilatancy angle and internal friction angle on stress distribution behind a gravity retaining wall. Architecture Civil Engineering Environment, vol. 8, no. 1. s. 77-81 .
 • Łupieżowiec M. (2015): Analiza zjawiska rozchodzenia się drgań powodowanych przez udarowe wzmacnianie podłoża gruntowego. Inżynieria Morska i Geotechnika. 3. s. 247-251.
 • Łupieżowiec M. (2015): Wpływ wzmocnienia podłoża gruntowego na stateczność nasypów drogowych. Magazyn Autostrady, nr 11/12, s. 13-17.
 • Łupieżowiec M. Kanty P. (2015): Analysis of dynamic replacement column construction process on neighbouring engineering structures. Archives of Civil Engineering, vol. 61 (3). s. 3-18.
 • Łupieżowiec M., Syma S. (2015): Błędy popełniane przy realizacji badań VSS i interpretacji ich wyników. Magazyn Autostrady, nr 5, s. 61-65.
 • Ochmański M., Bzówka J., Modoni G. (2015): Analizy numeryczne tunelu ze sklepieniem wstępnym wykonanym w technologii iniekcji strumieniowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, s. 406-413.
 • Ochmański M., Bzówka J., Modoni G. (2015): Przewidywanie średnic kolumn iniekcyjnych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 2, s. 94-106.
 • Ochmański M., Modoni G., Bzówka J. (2015): Prediction of the diameter of jet grouting columns with artificial neural networks. Soils and Foundations, vo. 55 (2), s. 425-436.
 • Ochmański M., Modoni G., Bzówka J. (2015): Three dimensional modelling of the soil-structure interaction induced by the construction tunnels with jet grouting canopy. Soils and Foundations, vol. 55 (5), s. 929-943.
 • Piotrowicz B., Jastrzębska M. (2015): Zastosowanie nietypowych konstrukcji wsporczych pod instalacje fotowoltaiczne oraz sposoby optymalizacji ich posadowienia na przykładzie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, s. 497 – 500.
 • Sękowski J. (2015): Diagnostyka obiektów budowlanych w ujęciu geotechnicznym. Przegląd Budowlany, nr 12, s. 49-51.
 • Sękowski J., Gawlik M. (2015): O problemach geotechnicznych w przypadku drewnianych obiektów sakralnych. Inżynieria i Budownictwo, r. 71, nr 4, s. 197-200.
 • Sękowski J., Janosz Ł. (2015): Analiza nośności pali FDP na podstawie wyników próbnych obciążeń statycznych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, z. 15, s. 59-66.
 • Sękowski J., Musiał R. (2015): Posadowienie ekranów akustycznych. Drogownictwo, nr. 8, s. 66-69.
 • Sękowski J., Piotrowicz B. (2015): Sposób zabezpieczenia zabytkowego muru oporowego. Roczniki Inżynierii Budowlanej, z. 15, s. 85-95.
 • Sternik K. (2015). Wykorzystanie kryterium stateczności Hilla w analizie deformacji nasypu na podłożu górniczym. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, s. 266-271.
 • Waniek G., Kwiecień S. (2015): Analiza współpracy przyczółka mostowego z nasypem drogowym posadowionym na podłożu gruntowym o małej sztywności. Drogownictwo, nr 9, s. 302-305.

Doctoral theses:

 • Kapusta Ł. (2017): Analiza deformacji budynków mieszkalnych wywołanych krzywizną terenu górniczego, Gliwice, Politechnika Śląska.
 • Jaroń A. (2017): Redukcja amplitudy drgań podłoża gruntowego przy pogrążaniu grodzic za pomocą ciśnieniowego podpłukiwania wodą. Gliwice, Politechnika Śląska.
 • Wanik L. (2016): Geometryczne i mechaniczne właściwości kolumn iniekcyjnych: badania doświadczalne i przewidywanie, Gliwice, Politechnika Śląska.
 • Siódmok A. (2016): Stabilizacja gruntów spoistych techniką katalityczno-fizyczną. Gliwice, Politechnika Śląska.
 • Knapik K. (2016): Analizy doświadczalne i numeryczne wybranego gruntu wzmocnionego popiołami lotnymi z procesu fluidalnego spalania węgla, Gliwice, Politechnika Śląska; Uniwersytet Cassino i południowego Lazio.
 • Ochmański M. (2016): Analizy numeryczne efektów budowy tuneli, Gliwice, Politechnika Śląska; Uniwersytet Cassino i południowego Lazio.
 • Kanty P. (2014): Analiza doświadczalna wpływu wymiany dynamicznej gruntu na otoczenie. Gliwice, Politechnika Śląska.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Selected publications