Działalność naukowa:

 • Koncepcje i specyfikacje konstytutywnych modeli gruntów oraz doświadczalna identyfikacja ich parametrów,
 • Numeryczna implementacja nowych modeli konstytutywnych,
 • Analiza MES zagadnień interakcji budowli z gruntem,
 • Podstawy teoretyczno-doświadczalne projektowania posadowienia bezpośredniego, poduszek nośnych, pali, jet grouting, wbijanych kolumn kamiennych, podłoża i nasypów zbrojonych geosyntetykami,
 • Badania laboratoryjne i polowe gruntów naturalnych oraz odpadów kopalnianych jako materiału podłoży posadzek przemysłowych i nawierzchni drogowych oraz nasypów,
 • Budownictwo komunikacyjne na terenach górniczych z uwzględnieniem teorii współpracy nawierzchni z podłożem,
 • Geoinżynieria w budownictwie drogowym,
 • Statyka i kinematyka budowli liniowych,
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja infrastruktury technicznej na terenach górniczych,
 • Kompleksowa ocena warunków utrzymania i diagnostyki transportu oraz infrastruktury,
 • Organizacja i zarządzanie infrastrukturą drogową,
 • Logistyka i systemy transportowe,
 • Identyfikacja parametrów modeli nawierzchni drogowych,
 • Analiza zachowania się układów warstwowych nawierzchni drogowych,
 • Badania laboratoryjne i terenowe materiałów stosowanych do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych i podłoża nawierzchni,
 • Badanie zmienności parametrów nawierzchni drogowej i jej podłoża na terenach prowadzonej lub zakończonej eksploatacji górniczej,
 • Zabezpieczenia i monitoring liniowych budowli komunikacyjnych na terenach czynnej i zakończonej eksploatacji górniczej,
 • Badania i obliczanie przepustowości skrzyżowań drogowych,
 • Badania i analiza natężeń ruchu drogowego w obszarach miejskich,

Oferta usług technicznych:

 • Laboratoryjne i polowe badania fizyko-mechanicznych parametrów gruntów.
 • Projektowanie geotechniczne.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Projektowanie dróg i autostrad, dróg szynowych i lotnisk.
 • Projektowanie dróg, obiektów inżynierskich i sieci na terenach szkód górniczych.
 • Badania i analiza natężeń ruchu drogowego.
 • Pomiary geodezyjne i opracowanie map do celów projektowych.
 • Pomiary geodezyjne związane z próbnymi obciążeniami konstrukcji budowlanych, inżynierskich i geotechnicznych.
 • Ekspertyzy i opinie techniczne.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność naukowo-badawcza