Change language

Adres:

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 237 2873
e-mail: rb7@polsl.pl

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż.
Joanna Bzówka

Katedra Geotechniki i Dróg jest jedną z sześciu Katedr Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Aktualnie w Katedrze Geotechniki i Dróg jest zatrudnionych 21 osób, w tym 20 pracowników naukowo-dydaktycznych ( lista pracowników ).

Katedra dysponuje dobrze wyposażonymi laboratoriami specjalistycznymi dającymi możliwość badania cech fizyko-mechanicznych gruntów naturalnych, odpadów kopalnianych czy materiałów do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych. Katedra dysponuje również sprzętem służącym do przeprowadzania badań polowych, pomiarów geodezyjnych, jak również zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym do prowadzenia obliczeń numerycznych (Z_Soil). Zatrudnieni pracownicy wyspecjalizowali się m.in. w:

  • przeprowadzaniu oraz interpretacji wyników badań polowych i laboratoryjnych podłoża gruntowego, jak i nawierzchni drogowych,
  • przeprowadzaniu pomiarów geodezyjnych,
  • wykonywaniu analiz współpracy konstrukcji z podłożem gruntowym,
  • projektowaniu wzmocnienia słabego podłoża.

Wyniki prowadzonych badań przez Pracowników Katedry są konsekwentnie prezentowane w formie publikacji ( w okresie ostatnich 5 lat ponad 300 prac) jak i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach ( działalność naukowa ).

Studenci kształceni przez Pracowników Katedry Geotechniki i Dróg mają możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych, ćwiczeniach projektowych prowadzonych w języku polski i angielskim ( działalność dydaktyczna ).

Pracownicy Katedry utrzymują aktywny kontakt z firmami projektowymi i wykonawczymi organizując wykłady tematyczne oraz spotkania techniczne.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Geotechniki i Dróg