Sylwetka absolwenta profilu dyplomowania Budowa Dróg

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy przy zadaniach obejmujących:

 • Projektowanie, budowę, utrzymanie dróg, ulic, autostrad,
 • Projektowanie skrzyżowań i węzłów drogowych.
 • Obliczanie przepustowości dróg i skrzyżowań wraz z oceną warunków ruchu,
 • Projektowanie organizacji ruchu.
 • Projektowanie elementów pasa komunikacyjnego w terenach zabudowanych.
 • Obliczanie i wykonywanie robót ziemnych obiektów liniowych
 • Projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów liniowych na terenach górniczych.
 • Projektowanie metodami mechanistycznymi nowych konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnień istniejących.
 • Diagnostykę stanu nawierzchni, poboczy, elementów odwodnienia.
 • Opracowanie prognoz ruchu i obliczanie kategorii obciążenia ruchem.
 • Projektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych.
 • Organizację i prowadzenie robót drogowych.
 • Projektowanie sygnalizacji świetlnej, sterowania procesami ruchu drogowego
 • Projektowanie systemów sterowania ruchem na drogach miejskich i autostradach.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Absolwent BD