Sylwetka absolwenta profilu dyplomowania Drogi Kolejowe

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy przy zadaniach obejmujących:

 • Projektowanie, budowę, utrzymanie linii i stacji kolejowych normalnotorowych,
 • Projektowanie, budowę, utrzymanie miejskiego transportu szynowego.
 • Projektowanie, budowę, utrzymanie kolei dużych prędkości.
 • Obliczanie i wykonywanie robót ziemnych obiektów liniowych.
 • Projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów liniowych na terenach górniczych.
 • Diagnostykę i ocenę stanu toru, nawierzchni, rozjazdów.
 • Diagnostykę i ocenę stanu podtorza, odwodnienia.
 • Organizację i realizację robót ziemnych i nawierzchniowych.
 • Projektowanie elementów procesu technologicznego pracy stacji: obliczenia czasów. wjazdów, wyjazdów i przejazdów pociągów, harmonogramy obsługi pociągów.
 • Wymiarowanie stacji pod względem liczby torów.
 • Obliczenia przepustowości stacji.
 • Wyznaczenie obciążeń termicznych i obciążeń użytkowych w torze bezstykowym,
 • Analizy stateczności toru bezstykowego.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Absolwent DK