Sylwetka absolwenta profilu dyplomowania Geotechnika (dawniej Geotechnika i Budowle Podziemne)

Absolwenci Wydziału Budownictwa otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w dziedzinie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej.

Absolwenci studiów w specjalności geotechnicznej są bardzo dobrze przygotowani do pracy przy zadaniach inżynierskich obejmujących:

 • Analizę i interpretację wyników badań terenowych i laboratoryjnych gruntów zgodnie z wymogami PN i EC7.
 • Rozpoznanie budowy geologicznej i ocenę parametrów geotechnicznych gruntów terenów przeznaczonych pod inwestycje.
 • Określanie kategorii geotechnicznej obiektów.
 • Projektowanie fundamentów bezpośrednich i głębokich obiektów kubaturowych, inżynierskich i wieżowych.
 • Projektowanie konstrukcji i posadowienia nasypów budowli liniowych takich jak drogi, autostrady, linie kolejowe.
 • Projektowanie i budowa obiektów podziemnych (tunele, komory, przepusty) realizowanych metodą wykopową i bezwykopową (mikrotuneling)
 • Projektowanie i realizacja posadowienia obiektów i budowli liniowych na wzmocnionym podłożu.
 • Projektowanie i wykonawstwo wzmocnień fundamentów istniejących budowli.
 • Monitoring osiadań fundamentów budowli, obiektów inżynierskich i liniowych.
 • Organizację, dobór technologii i metody prowadzenia prac budowlanych związanych z wykonaniem fundamentów bezpośrednich, pośrednich, wzmacnianiem słabego podłoża nasypów, stabilizacji skarp nasypów i ścian głębokich wykopów.
 • Prowadzenie obliczeń numerycznych posadowienia budowli w wyspecjalizowanym do analiz zagadnień geotechnicznych systemie bazującym na MES.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Absolwent GiBP