17 listopada 2014
Wystąpienie na uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Panie Dziekanie, Szanowne Kolegium Dziekanów, Mili goście Drodzy młodzi przyjaciele, absolwenci Wydziału Budownictwa

Dzisiejsza uroczystość ma charakter szczególny. Za chwilę wręczone Wam będą dyplomy ukończenia studiów, stanowiące formalne uwieńczenie z sukcesem, kilkuletnich trudów.

Z tym dyplomem wkrótce będziecie poszukiwać ciekawej i godziwie płatnej pracy. Dzisiaj szczęśliwie, w przeciwieństwie do innych kierunków studiów, w wyuczonym zawodzie budowniczego, łatwiej znaleźć zatrudnienie, niestety coraz częściej, jako podwykonawcy w firmach z obcym kapitałem. Wówczas efekty Waszej pracy, pójdą na konto właścicieli firm i nie przysparzają Polsce dochodu narodowego. Staje zatem przed Wami zadanie zmiany tej sytuacji poprzez odbudowę zlikwidowanych lub tanio sprzedanych gałęzi przemysłu stoczniowego, elektronicznego, hutnictwa, taboru kolejowego i innych. Pamiętajcie, że swoją przyszłość narody budują nie na fundamentach pomocy Unii Europejskiej tylko na własnej pracowitości, przedsiębiorczości i mądrych rządach. Naginajcie rzeczywistość do swoich oczekiwań zamiast się do niej dostosowywać!

Drodzy Przyjaciele! Reprezentuję Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Budownictwa. Jego głównym zadaniem statutowym jest integracja ponad dwudziestotysięcznej społeczności naszych absolwentów rozproszonych po całym Świecie. Znaczna ich część niestety nie znajduje zatrudnienia w Polsce tylko podejmuje, ze szkodą dla polskiej gospodarki, pracę za granicą. Kontakt z absolwentami Stowarzyszenie utrzymuję za pośrednictwem naszej strony internetowej lub korespondencyjnie, czemu służy Biuletyn Stowarzyszenia, który corocznie w grudniu wysyłamy do naszych absolwentów informując ich o działalności Stowarzyszenia i wydarzeniach na macierzystym Wydziale. Stowarzyszenie w ramach swej działalności wydało siedem pozycji książkowych o tematyce historyczno- wspomnieniowej związanej z naszym Wydziałem. Zachęcamy do ich nabywania w przekonaniu, że poszanowanie dla tradycji jest ważnym elementem osobowości i dumy ze swej Almae Matris. W szczególności polecamy wydaną w tym roku monografię pt. Nasze ślady na Ziemi, w której kilkunastu waszych starszych kolegów opisuję swe osiągnięcia zawodowe. Dzisiaj Stowarzyszenie zamierza sprezentować kilka egzemplarzy wybijającym się w nauce absolwentom. Przy tej okazji przyjmijcie kilka dobrych rad od starszego kolegi. Dokumentujcie historię swej pracy zawodowej. Utrwalajcie ją od zapomnienia, w dokumencie jak: krótki opis techniczny, fotografia z opisem, awanse, dyplomy, wyróżnienia itp. Notujcie nazwy firm, nazwiska i imiona współpracowników, które po latach uciekają z pamięci. Może kiedyś Wasze ślady na Ziemi znajdą się w kolejnym tomie tej monografii, którą dzisiaj Wam prezentujemy.

Inwestujcie także nieustannie w siebie. Doskonalcie się w zawodzie. Kończcie studia podyplomowe, najlepiej o tematyce zbliżonej do wyuczonego zawodu jak: szacowanie wartości nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie, certyfikacja energetyczna, ekonomika budownictwa i języki obce. To naprawdę się opłaca.

A na koniec jeszcze kilka przestróg. Nie dajcie się uwikłać w działania sprzeczne z prawem budowlanym i cywilnym. Bądźcie rzetelni i uczciwi w zawodzie inżyniera. Pamiętajcie, że w trudnych sytuacjach możecie liczyć na pomoc Waszych Nauczycieli. Dziękuję za uwagę! Życzę szczęścia w życiu, zdrowia i sukcesów zawodowych!

Stefan Mercik

Wiadomość utworzona: 17 listopada 2014 07:55, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Komunikaty Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Budownictwa