13 grudnia 2016
Gromadzimy materiały do publikacji

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddziału Budownictw podjęło w roku 2011 inicjatywę gromadzenia materiałów dotyczących osiągnięć zawodowych absolwentów naszego Wydziału. Pomysł ten zaowocował wydaniem w roku 2014 I tomu książki „Nasze Ślady Na Ziemi”. Zawiera ona 17 „zawodowych życiorysów”, w których Autorzy opisują szerokie spektrum swych znaczących dokonań inżynierskich.

W planach działalności wydawniczej Stowarzyszenia mamy kontynuację tego cyklu. Spodziewamy się dalszego nadsyłania przez Was stosownych materiałów – zwanych dalej „biografią zawodową”.

ZASADA dotyczące TREŚCI oraz FORMY PRZYGOTOWANIA i PRZESŁANIA BIOGRAFII

TREŚĆ Na treść biogramu powinny składać się:

  • Krótkiej informacji o Autorze (data ukończenia studiów, specjalność, dalszy tok kształcenia np. studia podyplomowe, kursy, staże itp. ,),
  • Opis wybranych, szczególnie ważnych - interesujących osiągnięć inżynierskich na polu: projektowania obiektów, realizacji budowy - z podaniem parametrów technicznych, działalności menedżerskiej, administracyjnej a także prac naukowo-badawczych, patentowych, itp. Koniecznie należy zamieścić informacje o miejscu i czasie opisywanych zdarzeń lub obiektów oraz podać nazwiska i tytułu osób współuczestniczących w przedsięwzięciu. Objętość tekstu nie powinna przekraczać kilka stron maszynopisu formatu A4, (czcionka Timas NewRoman 14; interlinia 1,15; marginesy 1,5).

ZDJĘCIA - możliwie dobrej jakości technicznej

  • Obiektów i ludzi ilustrujące treść słowną wraz z podpisami oraz nazwiskami osób na nich się znajdującymi.

DOKUMENTY - wypisane w treści (dyplomy, nagrody, wyróżnienia, materiały itp.).

FORMA - zasadniczy materiał biogramu prosimy przesłać w formie elektronicznej.
Komplet materiałów powinien zawierać:

  • Zapis tekstu, zdjęcia i inne dokumenty,
  • Wydruk tekstu w 2 egzemplarzach,
  • Fotografię Autora w formacie 6 x 9 cm – najlepiej w kolorze. Na odwrocie należy umieścić: Imię i Nazwisko, tytuły zawodowe i naukowe, adres pocztowy i mailowy oraz telefon kontaktowy.

Uwaga: W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjęcie czytelnego rękopisu oraz oryginalnych fotografii i innych dokumentów (które zostaną zwrócone po ich wykorzystaniu – na stosowne życzenie).

TERMIN - ustala się termin nadsyłanie materiałów do końca maja każdego roku.

ADRES - Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Budownictwa 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5, p.10 tel/fax:+48 32 237 28 38 email: absbud@polsl.pl dr inż. Andrzej Mokrosz, doc. Pol. Śl. email: andrzej.mokrosz@polsl.pl, tel. 605 961 724

Informujemy, że nie przewiduje się honorariów autorskich – Autorzy otrzymają jednak po jednym egzemplarzu książki. Włożony wkład pracy prosimy potraktować jako działanie „pro publico bono”.
Ze względu na skromne fundusze Stowarzyszenia i wysokie koszty wydawnictwa - książki sprzedawane są po kosztach wydawniczych.

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2016 11:46, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Komunikaty Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Budownictwa