Ankieta dotycząca oceny jakości kształcenia i przebiegu studiów

Studenci ostatniego semestru studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, składający dokumenty do egzaminu dyplomowego proszeni są uzupełnienie ankiety i złożenie jej w zaklejonej kopercie wraz z dokumentami w dziekanacie.
Formularz ankiety - ( otwórz ).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Procedura wykonywania prac dyplomowych