Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

Egzamin kwalifikacyjny na studia II stopnia

Osoby kandydujące na II stopień studiów na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, które nie ukończyły studiów I stopnia na kierunku budownictwo, powinny poddać się sprawdzeniu czy posiadają wiedzę odpowiadającą Efektom Kształcenia, jakie powinny mieć po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku budownictwo.

Najbliższy termin egzaminu kwalifikacyjnego związany z naborem trzecim jest zaplanowany na 12 października 2020 r. o godz. 7:30.
Przed przystąpieniem do egzaminu należy się zapoznać i zaakceptować Regulamin.

Z poważaniem
Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ

Orygina dokumentu - ( czytaj )

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie kwalifikacyjnym można znaleźć na stronie Wydziału Budownictwa - ( czytaj ), rozwijając link Pytania na egzamin z działu Projekt inżynierski.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzamin kwalifikacyjny