Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

Informacje o programie

Wydziałowy Koordynator ds. Międzynarodowej Wymiany Akademickiej

dr inż.
Szymon Dawczyński

44-101 Gliwice,
ul. Akademicka 5
p. 115
mail: rb.erasmus@polsl.pl
dyżur: -

Program Erasmus Plus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Politechnika Śląska uczestniczy w programie LLP/Erasmus od roku akademickiego 1998/99.
Zasady wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu Erasmus Plus realizowanego na Politechnice Śląskiej w latach 2014-2015 określa pismo ( czytaj )

Formy współpracy międzynarodowej:

 • wymiana Studentów (SM Student Mobility) - obejmuje wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP),
 • wymiana Kadry Dydaktycznej (TSM / STA Teacher Mobility / Teaching Assignment) - wyjazdy dydaktyków z cyklem wykładów do uczelni partnerskich oraz przyjęcia wykładowców z takich uczelni, przyjazd pracowników zagranicznych przedsiębiorstw na zaproszenie Uczelni w celu przeprowadzenia zajeć dydaktycznych dla studentów,
 • wyjazdy Szkoleniowe Pracowników (STT Staff Trainings) - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych,
 • wdrażanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów ECTS (European Credit Transfer System),
 • wspólne Projekty dotyczące opracowywania programów studiów i modułów europejskich (Projekty Wielostronne),
 • organizacja Kursów Intensywnych/Szkół Letnich (IP Intensive Programmes) dla międzynarodowej grupy studentów, prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców,
 • udział w Sieciach Tematycznych Erasmusa.

W programie uczestniczą kraje członkowskie UE, Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Turcja

Numer Karty Uczelni Erasmusa przyznanej Politechnice Śląskiej: 47918
Kod Uczelni Erasmusa przypisany Politechnice Śląskiej: PL GLIWICE01

Koordynacja programu Erasmus w Politechnice Śląskiej:

 • Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej:
  – prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
 • Kierownik Biura Współpracy Akademickiej / Koordynator Uczelniany:
  – Joanna Denkowska

Siedziba Biura Międzynarodowej wymiany Akademickiej:
Politechnika Śląska, Akademicka 2a, 44-100 Gliwice
(budynek Wydziału Górnictwa i Geologii)
tel.: 0-32 237-1329, fax: 0-32 231-8085

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus Plus - Informacje o programie