Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

Poza programem Erasmus studenci oraz pracownicy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej mogą wziąć udział w wymianie w ramach innych programów wymiany akademickiej np. FSS i Erasmus Mundus.

Ponadto ma podpisane umowy o wymianie studentów z następującymi uczelniami spoza Unii Europejskiej:

  1. Hanbat National University, Daejeon, Korea Południowa
  2. Hanyang University, Seul, Korea Południowa
  3. Instituto Politecnico Nacional, Mexico City, Meksyk
  4. PUC Minas Gerais, Brazylia
  5. LN Gumilyov Eurasian National University, Kazachstan

Studenci specjalności SE (studia w języku angielskim) oraz BA (CKI) mają również możliwość realizacji podwójnego dyplomu w VIA Horsens w Danii.

Po szczegóły związane z tymi możliwości zainteresowani proszeni są o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem Wymiany Akademickiej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus Plus - Inne możliwości wyjazdu