Zasady rekrutacji

Rekrutacja na wyjazd ma charakter konkursowy i jest organizowana przez wydziałowego koordynatora wymiany akademckiej. Kwalifikacji studentów na wyjazd dokonuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana.

 

Etapy rekrutacji

  • zebranie informacyjne dla zainteresowanych studentów,
  • wypełnienie przez studentów ankiety informacyjnej,
  • wstępna kwalifikacja na wyjazd, przeprowadzana przez Wydziałową Komisję ds. Erasmus Plus, powołaną przez Dziekana,
  • ogłoszenie listy studentów wstępnie zakwalifikowanych oraz wyznaczenie terminu złożenia wymaganych dokumentów, uzupełnień i wyjaśnień. Na tym etapie Wydziałowy Koordynator Wymiany Akademickiej może zwrócić się do studenta o zmianę wyboru uczelni. Ilość miejsc na uczelniach partnerskich dla studentów naszego wydziału regulowana jest odnawianymi okresowo umowami, zazwyczaj nie przekracza ona 2 studentów na semestr na poziomie studiów inżynierskich i 1 studenta na poziomie magisterskim. O kolejności kwalifikacji decyduje ranking średnich z całego dotychczasowego przebiegu studiów a w przypadku studiów 2. stopnia również ocena z Projektu Inżynierskiego.
  • ogłoszenie listy studentów ostatecznie zakwalifikowanych (osoby wstępnie zakwalifikowane, które złożyły wymagane dokumenty),
  • przekazanie protokołu kwalifikacji studentów do Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.
  • końcowa kwalifikacja na poziomie uczelni przeprowadzana przez Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej,
  • aplikacja do wybranej uczelni, wraz z możliwą koniecznością złożenia dodatkowych dokumentów,
  • akceptacja przez wybraną uczelnię. Studenci zakwalifikowani przez Komisję Erasmus Plus i odrzuceni przez wybraną uczelnię będą mieli szansę wybrania innej uczelni (należy zwrócić uwagę na terminy aplikowania).

Ostateczną decyzję o skierowaniu studenta na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus Plus podejmuje Rektor. O przyjęciu zakwalifikowanego przez Komisję studenta decyduje uczelnia goszcząca na podstawie własnych kryteriów.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus Plus - Rekrutacja