Zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat - ( pobierz )

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia

Na podstawie zarządzenia nr 49/2019 z dn. 6 maja 2019 r.

1. Wysokość opłat za 1 ECTS na studiach stacjonarnych:

kierunek opłata
Budownictwo 65,- zł I st. / 70,- zł II st.
Budownictwo podziemne 65,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 65,- zł

2. Wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach niestacjonarnych – studia I stopnia:

kierunek opłata
Budownictwo 1 950,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1 950,- zł

3. Wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach niestacjonarnych – studia II stopnia:

kierunek opłata
Budownictwo 2 035,- zł

4. Wysokość opłat za 1 ECTS na studiach niestacjonarnych:

kierunek opłata
Budownictwo 65,- zł I st. / 70,- zł II st.
Zarządzanie i inżynieria produkcji 65,- zł

5. Wysokość opłat za 1 ECTS za zajęcia nieobjęte programem studiów:

kierunek opłata
Budownictwo 65,- zł I st. / 70,- II st.
Budownictwo podziemne 65,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 65,- zł

Opłaty, o których mowa w punktach 1 - 5 powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października), i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

1. Studia I stopnia w języku polskim:

kierunek za pierwszy semestr za każdy kolejny semestr
Budownictwo 2 100,- € 2 000,- €
Budownictwo podziemne 2 100,- € 2 000,- €
Zarządzanie i inżynieria produkcji - 2 000,- €

2. Studia I stopnia w języku angielskim:

kierunek za pierwszy semestr za każdy kolejny semestr
Budownictwo 2 100,- € 2 000,- €

3. Studia II stopnia w języku polskim:

kierunek za pierwszy semestr za każdy kolejny semestr
Budownictwo 2 100,- € 2 000,- €

4. Studia II stopnia w języku angielskim:

kierunek za pierwszy semestr za każdy kolejny semestr
Budownictwo 2 100,- € 2 000,- €
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Opłaty