Kierunek: budownictwo
Specjalność: Budownictwo Komunikacyjne i Infrastruktura
Profil dyplomowania: Budowa Dróg
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Absolwenci tej specjalności otrzymują wyczerpujące wykształcenie z zakresu projektowania, wykonawstwa i utrzymania dróg, skrzyżowań i węzłów drogowych. Zakres uzyskanych wiadomości umożliwia podjęcie pracy nie tylko w biurach projektowych, w firmach wykonawczych czy administracji drogowej, ale również w jednostkach badawczo – rozwojowych. Absolwenci uzyskują również jako nieliczni w kraju wiedzę w zakresie budowy i utrzymania dróg na terenach górniczych.

Sylwetkę absolwenta można znaleźć na stronie - ( czytaj ),  zajęcia obejmujące zagadnienia przewidziane w profilu BD specjalności BKiI prowadzi Katedra Geotechniki i Dróg - ( czytaj )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Profil dyplomowania Budowa Dróg