Kierunek: budownictwo
Specjalność: Budownictwo Komunikacyjne i Infrastruktura
Profil dyplomowania: Drogi Kolejowe
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg szynowych (kolej, tramwaj, metro) dla sieci kolejowej w zakresie linii, stacji i węzłów. Informacje z zakresu infrastruktury dróg kolejowych obejmują rozwiązania konwencjonalne i niekonwencjonalne, głownie z zakresu nawierzchni, podtorza i budowli inżynieryjnych, w tym dla linii dużych prędkości. Treść programu umożliwia, po odbyciu odpowiedniej praktyki, wystąpienie o uprawnienia projektowe i wykonawcze w przedmiotowym zakresie.

Sylwetkę absolwenta można znaleźć na stronie - ( czytaj ),  zajęcia obejmujące zagadnienia przewidziane w profilu DK specjalności BKiI prowadzi Katedra Geotechniki i Dróg - ( czytaj )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Profil dyplomowania Drogi Kolejowe