Kierunek: budownictwo
Specjalność: Inżynieria Procesów Budowlanych
Profil dyplomowania: Realizacja i Eksploatacja Obiektów Budowlanych
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykadowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Przedmiotem studiów na profilu dyplomowania Realizacja i Eksploatacja Obiektów Budowlanych (dalej RIEOB są zagadnienia dotyczące użytkowania, zasilania, utrzymania i zarządzania ww. obiektów. Absolwent tego profilu jest przygotowany przede wszystkim do realizacji działań związanych z procesem utrzymania budynków tj. zachowania ich w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

Celem kształcenia studentów profilu RIEOB jest przygotowanie ich do projektowania i realizacji:

  • nowych obiektów z punktu widzenia ich przyszłej eksploatacji z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie;
  • przedsięwzięć budowlanych w obiektach istniejących, w tym ich napraw, remontów, modernizacji, renowacji;
  • działań związanych z konserwacją i restauracją obiektów zabytkowych.

Efektami kształcenia studentów na profilu RIEOB są m.in. wiedza i umiejętności w zakresie:

  • projektowania nowych oraz rehabilitacja istniejących budynków i ich zasilania (wyposażenia), ze względu na kształtowanie zdrowego klimatu wewnętrznego oraz energooszczędność, m.in. budynków pasywnych;
  • sporządzania audytów i certyfikatów energetycznych;
  • szacowania wpływu środowiska na jakość eksploatacji obiektów budowlanych;
  • przygotowania oceny wpływu obiektów budowlanych na środowisko naturalne oraz jego minimalizacji.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Profil dyplomowania Realizacja i Eksploatacja Obiektów Budowlanych