Kierunek: budownictwo
Specjalność: Inżynieria Procesów Budowlanych
Profil dyplomowania: Technologia i Zarządzanie w Budownictwie
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Absolwenci tego profilu otrzymują podstawowe wykształcenie w zakresie projektowania obiektów budowlanych. W szczególności są przygotowani do pracy w zakresie planowania i organizacji przedsięwzięć budowlanych, analizy, projektowania i wykonywania złożonych procesów budowlanych oraz procesów produkcji materiałów i elementów budowlanych. W ramach przedmiotów prowadzonych na tej specjalności studenci poznają zagadnienia dotyczące nowych technologii i materiałów budowlanych nowowprowadzanych lub wdrażanych do budownictwa, współczesne systemy budownictwa jednorodzinnego, lekkiego budownictwa użyteczności gospodarczej dla potrzeb handlu i usług a także zaawansowane struktury technologiczne procesów wznoszenia obiektów budowlanych z uwzględnieniem organizacji robót. Celem prowadzonych przedmiotów jest także poznanie uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego, aspektów zarządzania produkcją budowlaną, zarządzania finansowego, zarządzania jakością i zasobami ludzkimi oraz elementów zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach budowlanych. Przedstawiane są ponadto zagadnienia dotyczące problematyki podejmowania decyzji inwestycyjnych, planowania, optymalizacji planów, zawierania kontraktów, organizacji, zarządzania ryzykiem, zapewnienia jakości i bezpieczeństwa.
Studenci maja także możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi wiedzy w zakresie nieruchomości, umiejętności identyfikowania problematyki oraz wykonywania analiz, a także nabycia praktycznych umiejętności w zakresie zaawansowanych możliwości podstawowych pakietów oprogramowania, wykorzystania możliwości oprogramowania do zastosowania w badaniach operacyjnych, modelowaniu procesów i zarządzaniu.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Profil dyplomowania Technologia i Zarządzanie w Budownictwie