Change language
Kierunek: budownictwo
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
Profil dyplomowania: Geotechnika
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Kierunek: budownictwo
Specjalność: Structural Engineering
Profil dyplomowania: Geotechnics
Studia stacjonarne
Stopień II
Język wykładowy: angielski
Zajęcia w: Gliwicach

Absolwenci specjalności KBI w profilu dyplomowania G są bardzo dobrze przygotowani do pracy w jednostkach projektowych, wykonawczych i badawczo-rozwojowych. Otrzymują gruntowne wykształcenie w zakresie szeroko rozumianej geoinżynierii, projektowania i wykonywania fundamentów specjalnych i budowli geotechnicznych, fundamentów budowli przemysłowych (w tym budowli energetycznych), projektowania obiektów liniowych (drogi, autostrady, linie kolejowe), miejskich obiektów podziemnych (tunele komunikacyjne oraz obiekty podziemnej infrastruktury komunalnej). Są również przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z zagospodarowaniem i adaptacją terenów pogórniczych dla potrzeb budownictwa przemysłowego i ogólnego.

Sylwetkę absolwenta można znaleźć na stronie - ( czytaj ),  zajęcia obejmujące zagadnienia z geotechniki i geoinżynierii przewidziane w profilu G specjalności KBiI prowadzi Katedra Geotechniki i Dróg - ( czytaj )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Profil dyplomowania Geotechnika