Change language
Kierunek: budownictwo
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
Profil dyplomowania: Mosty
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Kierunek: budownictwo
Specjalność: Structural Engineering
Profil dyplomowania: Bridges
Studia stacjonarne
Stopień II
Język wykładowy: angielski
Zajęcia w: Gliwicach

Absolwenci tego profilu otrzymują w znacznym zakresie wykształcenie ogólnobudowlane, lecz w szczególności są przygotowani do projektowania i wykonawstwa obiektów mostowych. W tym typie konstrukcji program zawiera budownictwo betonowe i stalowe. Prace w zakresie mostów, jako szczególnego rodzaju liniowych budowli inżynierskich i składowych układów komunikacyjnych, wiążą nabytą wiedzę z dziedziny konstrukcji budowlanych z wiedzą z zakresu komunikacji i infrastruktury, co predestynuje absolwentów do pracy w zakresie projektowania i wykonawstwa mnogich mostów i wiaduktów na licznie obecnie budowanych trasach komunikacyjnych. Zatrudnienie w administracji jest możliwe zarówno w dziedzinie budowlanej jak i drogowej. Profil przygotowuje do rozwiązywania problemów z dziedziny inżynierii szczególnie związanych z ruchomością i dynamicznym działaniem obciążeń. Specyfikę lokalną reprezentują zagadnienia ochrony obiektów mostowych na terenach deformacji górniczych.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Profil dyplomowania Mosty