Zarządzanie projektami

Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL już wkrótce!Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Magdalena Kowalska2018-02-28 19:49
Już w najbliższy poniedziałek, 5 marca, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbędzie się druga edycja konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Wydarzenie zgromadzi w Gliwicach przedstawicieli środowiska akademickiego i otoczenia społeczno-gospodarczego nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Głos w dyskusji zabiorą również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz Jan Filip Staniłko z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W wydarzeniu wezmą także udział rektorzy wszystkich polskich wyższych szkół technicznych, którzy od niedzieli, 4 marca, będą obradować na Politechnice Śląskiej w ramach posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Podczas tegorocznej edycji konferencji EDUAL dyskusja na temat studiów dualnych będzie w dużej mierze poświęcona dobrym praktykom realizowanym przez zagraniczne uczelnie. O swoich doświadczeniach opowiedzą m.in. przedstawiciele szkół wyższych z Francji, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. U progu uchwalenia ustawy o Polskiej Platformie Przyszłości zostaną również poruszone tematy dotyczące centrów kompetencji Przemysłu 4.0 oraz kadr kształconych na potrzeby tych centrów. Zostanie także zaprezentowane Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie: http://edual.pl/ Filmowe zaproszenie na konferencję EDUAL: https://www.youtube.com/watch?v=JBy0HJtq_oY
Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Magdalena Kowalska2017-05-30 09:49
Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Akcelerator Technologiczny Gliwice wspiera pomysły, które znajdują się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale może zostać skutecznie zweryfikowane przez nasz fundusz. Twórcami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, czy instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, a także osoby fizyczne, czyli indywidualni innowatorzy. Przesyłam link do Dropboxa, na którym zostały udostępnione zdjęcia oraz prezentacje w formacie PDF. Zdjęcia i prezentacje do pobrania: https://www.dropbox.com/sh/y6xesdkeptdis9k/AACUY6lky994_n7Ou3vkdC5_a?dl=0 Informacja na temat wydarzenia została już opublikowana na stronie internetowej Technoparku Gliwice: http://technopark.gliwice.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/gliw.technopark/
Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych - trwa nabór wniosków w konkursie COFUNDUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Magdalena Kowalska2017-05-04 19:42
Przypominamy o trwającym naborze wniosków do konkursu COFUND w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie (Horyzont 2020). Konkurs dotyczy współfinansowania regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych, co ma pozwolić na zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery początkujących i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów: (1) Doctoral Programmes – dedykowane początkującym naukowcom, w tym doktorantom oraz (2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. Środki z programu można przeznaczyć na wynagrodzenie naukowców i działania związane z zarządzaniem. Przykładem projektu z dofinansowaniem w ramach konkursu COFUND jest program POLONEZ koordynowany przez NCN. Kontakt na Uczelni: Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych, tel. 32 237 19 98, CZP3@polsl.pl
nowy konkurs MNiSW: DIALOGUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Magdalena Kowalska2016-12-02 11:41
Zachęcam do zapoznania się z nowym programem MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: 1. „Doskonałość naukowa”; 2. „Nauka dla innowacyjności”; 3. „Humanistyka dla rozwoju”. Obszar „Doskonałość naukowa” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:  umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,  kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,  wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,  kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,  podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,  identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki; Obszar "Nauka dla innowacyjności” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:  otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,  wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,  upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką; Wnioski można składać w dowolnym terminie od dnia ogłoszenia konkursu, do dnia 30 czerwca 2019 roku. Można uzyskać od 100 000 do 2 000 000 zł.
Polsko-niemiecka współpraca w ramach konkursu BEETHOVEN 2Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Magdalena Kowalska2016-11-16 22:44
Na stronie Narodowego Centrum Nauki można znaleźć ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze. Niniejsze ogłoszenie reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych. Przyznawanie środków na zadania realizowane przez zespoły niemieckie w polsko-niemieckich projektach badawczych w konkursie BEETHOVEN 2 podlegają zasadom ustalonym przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Kontakt na Uczelni: Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych, tel. 32 237 19 98, CZP3@polsl.pl
1 - 5 Następny
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zarządzanie projektami