Organizacja roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu studiów (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 110), zarządza się, co następuje:

§1

 1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 2 października 2019 roku o godz. 1000 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.
 2. Rok akademicki 2019/2020 trwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku i obejmuje:
  1. semestr zimowy, w tym:
   - zajęcia - 01.10.2019 r. (tydzień parzysty) - 2.02.2020 r.
   w dniu 21.01.2020 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,
   w dniu 23.01.2020 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,

   - wakacje zimowe - 21.12.2019 r. - 05.01.2020 r.
   - sesja egzaminacyjna zimowa - 03.02.2020 r. - 9.02.2020 r.
   - sesja egzaminacyjna zimowa - poprawkowa - 10.02.2020 r. - 16.02.2020 r.
   - przerwa międzysemestralna - 17.02.2020 r. - 23.02.2020 r.
   Termin zaliczenia semestru - 28.02.2020 r.
  2. semestr letni, w tym:
   - zajęcia - 24.02.2020 r. (tydzień nieparzysty) - 21.06.2020 r.
   w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,
   w dniu 16.06.2020 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego,
   w dniu 17.06.2020 r. (środa, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia parzystego,
   - wakacje wiosenne - 9.04.2020 r. - 15.04.2020 r.
   - sesja egzaminacyjna letnia - 22.06.2020 r. - 5.07.2020 r.
   - wakacje letnie wraz z praktykami - 6.07.2020 r. - 6.09.2020 r.
   - sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa - 7.09.2020 r. - 20.09.2020 r.
   − sesja egzaminacyjna letnia połączona z sesją egzaminacyjną letnią – poprawkową 22.06.2020 r. – 05.07.2020 r. oraz 07.09.2020 r. – 20.09.2020 r.
   Dopuszcza się we wskazanym okresie realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, po uprzednim uzgodnieniu terminów ich realizacji ze starostą grupy studenckiej.
   - przerwa międzysemestralna - 21.09.2020 r. - 30.09.2020 r.
   Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2020 r.
 3. Dni świąteczne wolne od zajęć:
  1 i 11 listopada 2019 r., 6 stycznia 2020 r., 1, 3 i 31 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  2 października 2019 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego,
  2 maja 2020 r. - Dzień Rektorski,
  13 maja 2020 r. - Dzień Sportu,
  15 29 maja 2020 r. - Igry Studenckie,
  25 maja 2020 r. - Dzień Rektorski.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 roku.

Rektor PŚ: A. Mężyk

Zarządzenie - ( czytaj )
Zarządzenie zmieniające (9.12.2019) - ( czytaj )
Zarządzenie zmieniające (7.05.2020) - ( czytaj )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rok Akademicki 2019/2020