Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

Rada Dziekańska
Kadencja 2020-2024

 1. prof. dr hab. inż. Joanna BZÓWKA - Dziekan
 2. dr hab. inż. Tomasz KRYKOWSKI, prof. PŚ - Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
 3. dr hab. inż. Mariusz JAŚNIOK, prof. PŚ - Prodziekan ds. Kształcenia
 4. dr inż. Tomasz JAŚNIOK - Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji
 5. prof. dr hab. inż. Łukasz DROBIEC - Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych
 6. prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK - Kierownik Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
 7. dr hab. inż. Ryszard WALENTYŃSKI, prof. PŚ - Kierownik Katedry Mechaniki i Mostów
 8. prof. dr hab. inż. Jan KUBICA - Kierownik Katedry Inżynierii Budowlanej
 9. dr hab. inż. Radosław JASIŃSKI, prof. PŚ - Kierownik Laboratorium Budownictwa
 10. dr hab. inż. Krzysztof GROMYSZ, prof. PŚ - Kierownik Studiów Doktoranckich
 11. inż. Katarzyna BURCHAN - Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 12. mgr inż. Jakub ZAJĄC - Przedstawiciel Doktorantów

Przedstawiciel Otoczenia Społeczno-Gospodarczego:

 1. mgr inż. Marek KAŁA - Prezes Zarządu "Inwest-Complex" Sp. z o.o.
 2. mgr inż. Roman KARWOWSKI - Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Członek Rady Społecznej

Przedstawiciele Związków Zawodowych:

 1. dr inż. Andrzej CIŃCIO - ZNP
 2. dr inż. Mirosław KOTASIŃSKI - NSZZ Solidarność

Osoby zapraszane:

 1. prof. dr hab. inż. Jan KUBICA - Zastępca Przewodniczącego Rady dyscypliny inżynieria lądowa i transport
 2. mgr inż. Marzena GAURA - Kierownik Biura Dziekana
 3. mgr Agnieszka SKÓRKOWSKA - Pełnomocnik ds. Kontrolingu
 4. mgr inż. Dariusz DRYNDA - Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Harmonogram

Spotkania w RA 2020-2021 - ( pobierz )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Dziekańska