Rada Społeczna w kadencji 2020-2024

 1. Mgr inż. Marek Badura, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny, MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S. A
 2. Mgr inż. Franciszek Buszka, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
 3. Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Dziekan Wydziału Budownictwa
 4. Mgr inż. Mariusz Czyszek – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
 5. Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ, Prodziekan ds. Kształcenia
 6. Dr inż. Tomasz Jaśniok, Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji
 7. Mgr inż. Marek Kała, Prezes Zarządu "Inwest-complex" Sp. z o.o.
 8. Mgr inż. Roman Karwowski – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
 9. Dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
 10. Mgr Jacek Połącarz, Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Górażdże Cement S.A.
 11. Mgr inż. Piotr Sabiniok, p. o. Prezesa Zarządu, AMK Kraków S.A.
 12. Mgr inż. arch. Sabina Stepaniuk, Kierownik Pracowni Budowlanej, FLUOR S. A.
 13. Mgr inż. Krzysztof Szczepanik, Dyrektor Oddziału Silesia, Eurovia Polska S.A.
 14. Mgr inż. Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

W dniu 9 października 2019 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej odbyło się trzecie zebranie Rady Społecznej Wydziału Budownictwa.

Zaproszenie na spotkanie od pani dziekan Joanny Bzówki przyjęli: Franciszek Buszka (Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), Marek Kała (Inwest-complex Sp. z o.o.), Piotr Borucki (PERI Polska Sp. z o.o.), Zbigniew Pytlos (Budimex S.A.), Zbigniew Tabor (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach), Krzysztof Szczepanik (Eurovia Polska S.A.) oraz Piotr Sabiniok (AMK Kraków S.A.). W spotkaniu uczestniczyli również kierownicy Katedr Wydziału Budownictwa, a gospodarzem zebrania było kolegium dziekańskie.

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o problemach wdrażania technologii BIM w inżynierii budowlanej, zarówno na uczelni, jak i w firmach budowlanych. Omawiano również zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym oraz ich wpływ na kształcenie studentów na kierunku budownictwo, w związku z obowiązująca od niedawna ustawą 2.0. 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Społeczna