Kierunek: budownictwo
Specjalność: Budowlano - Architektoniczna
Studia stacjonarne
Stopień I
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach, Rybniku (wygaszane)

Specjalność Budowlano - Architektoniczna wzorowana na brytyjskich i duńskich wzorcach specjalności Constructing Architect jest pierwszą w Polsce specjalnością łączącą elementy wykształcenia architekta i inżyniera budownictwa.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do samodzielnej funkcji inżynierskich zarówno przy projektowaniu architektoniczno-budowlanym jak i w całym procesie realizacji inwestycji budowlanych, na wszystkich jej etapach, począwszy od planowania przestrzennego, deweloperstwa, kierowania pracami projektowymi po kierowanie pracami budowlanymi. Studenci uzyskują wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania firmami budowlanymi i instytucjami zarządzania nieruchomościami oraz sprawowania funkcji administracyjno-inwestycyjnych w organach samorządowych.

Szeroki i uniwersalny zakres zdobytej podczas studiów wiedzy stanowi gwarancję uzyskania zatrudnienia. Szansę tę i to w skali międzynarodowej zwiększa możliwość uzyskania w ramach tej specjalności, podwójnego dyplomu inżynierskiego – w Polsce i w Danii.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Specjalność Budowlano - Architektoniczna