Kierunek: budownictwo
Specjalność: Budownictwo Drogowe
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień I, II
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Absolwenci tej specjalności otrzymują podstawowe wykształcenie ogólnobudowlane, lecz w szczególności są przygotowani do projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych i komunikacyjnych budowli ziemnych. Mogą specjalizować się w budownictwie dróg, ulic i lotnisk, co predestynuje ich do pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa i administracji drogowej, lub w budownictwie dróg szynowych, co przygotowuje ich do rozwiązywania problemów z dziedziny inżynierii komunikacyjnej dróg kolejowych i miejskich komunikacji szynowych. Absolwenci uzyskują również wiedzę w zakresie oddziaływania wpływów górniczych na liniowe obiekty komunikacyjne.

Dostępne profile dyplomowania (studia II stopnia):

Katedra prowadząca większość zajęć - ( czytaj )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Specjalność Budownictwo Drogowe