Kierunek: budownictwo
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Specjalności:

 • Budownictwo Drogowe,
  profile dyplomowania:
 • Inżynieria Procesów Budowlanych,
  profile dyplomowania:
  • Realizacja i Eksploatacja Obiektów Budowlanych - ( czytaj )
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
  profile dyplomowania:

Niestacjonarne studia I stopnia mogą podjąć kandydaci, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne (wymagany jest tytuł zawodowy inżyniera budownictwa, więcej w dziale Rekrutacja).

Studia II stopnia prowadzone są na zasadach częściowej odpłatności. Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, od piątku do niedzieli. Blok zajęć dydaktycznych odbywa się trzykrotnie w każdym miesiącu, w czwartym tygodniu przeprowadzane są konsultacje. Od pierwszego semestru kształcenie odbywa się w ramach specjalności i profili dyplomowania, których wybór dokonywany jest w momencie rekrutacji. Specjalności i profile dyplomowania są uruchamiane w zależności od liczby kandydatów. Studia kończą się wykonaniem magisterskiej rozprawy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Umożliwiają uzyskanie zawodowego tytułu magistra inżyniera.

Możliwości dalszego kształcenia:

 • studia stacjonarne III stopnia
 • studia niestacjonarne III stopnia
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia niestacjonarne II stopnia, Gliwice