Change language

Specjalności i profile dyplomowania

Wydział Budownictwa oferuje studia w specjalności budownictwo (z podziałem na specjalności). Zajęcia prowadzone są w formie studiów stacjonarnych bądź niestacjonarnych.

Język wykładowy polski angielski
Stacjonarne  
I stopnia ( czytaj ) ( czytaj )
II stopnia ( czytaj ) ( czytaj )
III stopnia ( czytaj ) -
Niestacjonarne  
I stopnia ( czytaj ) -
II stopnia ( czytaj ) -

Tabela specjalności i profili

specjalność stacjonarne
I stopień
niestacjonarne
I stopień
profil stacjonarne
II stopień
niestacjonarne
II stopień
BA ( czytaj ) X X X
BD ( czytaj ) DUA ( czytaj )
DK ( czytaj )
IPB ( czytaj ) RiEOB ( czytaj )
KBiI ( czytaj ) BMiP ( czytaj )
G ( czytaj )
M ( czytaj )
SE ( czytaj ) X CIS ( czytaj ) X
G ( czytaj ) X
BR ( czytaj ) X
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia