Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr inż.
Sławomir Kwiecień

44-101 Gliwice,
ul. Akademicka 5
p. 214
mail: Slawomir.Kwiecien@polsl.pl

Podstawa wprowadzenia systemu

  .: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
  .: Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  .: Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  .: Uchwała Rady Wydziału z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia SZJK,
  .: Zarządzenie nr 14/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  .: Zarządzenie nr 84/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 września 2013 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Cele systemu

 • Podwyższenie jakości kształcenia,
 • Standaryzacja i ujednolicenia sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów,
 • Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
 • Sprecyzowanie i popularyzacja oferty dydaktycznej.

Struktura systemu

Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie:

 • dr inż. Sławomir Kwiecień (RB7) – Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnia Jakości Kształcenia,
 • dr inż. Andrzej Śliwka (RB 2),
 • dr inż. Leszek Dulak (RB 3),
 • dr inż. Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz (RB 4),
 • dr inż. Krzysztof Grygierek (RB 5),
 • dr inż. Rafał Krzywoń (RB 6),
 • dr inż. Anna Olma (RB 7),
 • mgr inż. Łukasz Rduch (przedstawiciel doktorantów),
 • Marcin Musiolik (przedstawiciel studentów).

Wydziałowi Audytorzy SZJK

 • dr inż. Marek Bartoszek,
 • dr inż. Rafał Krzywoń,
 • dr inż. Anna Olma,
 • dr inż. Krzysztof Grygierek,
 • dr inż. Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz,
 • dr inż. Leszek Dulak,
 • dr inż. Andrzej Śliwka,
 • mgr inż. Łukasz Rduch.
   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Wydziałowy SZJK