Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

W dniach 21-22 czerwca odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym (sala „A”) Politechniki Śląskiej w Gliwicach „IX Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”, w ramach przedsięwzięcia programowego „Współczesne i innowacyjne rozwiązania w budownictwie powszechnym”.

Temat obecnej konferencji będzie obejmował:

PROGRAM „MIESZKANIE +” W BUDOWNICTWIE;
ASPEKTY TECHNICZNE BUDOWANIA I REMONTOWANIA;
REWITALIZACJA MIASTA, OSIEDLI I TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Współorganizatorem konferencji jest również Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, którego Pracownicy zapewnili przede wszystkim autorski udział w tym przedsięwzięciu.

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Tradycyjnie współorganizatorami są również:

  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie,
  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie,
  • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
  • Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Warszawie.

W imieniu głównych organizatorów i współorganizatorów mamy zaszczyt zaprosić Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej do udziału w obradach „IX Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”.

dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. Pol. Śl.
Prodziekan ds. Nauki i Organizacji

Ramowy program Forum - ( pobierz )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości