Karty przedmiotu na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich

Symulacje w Inżynierii

Algorytmy sztucznej inteligencji i metody eksploracji danych biomedycznych
Dynamika układów technicznych MBS
Konceptualizacja i wizualizacja systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Materiały specjalne (biomateriały) do zastosowań w medycynie
Metody i narzedzia mechaniki obliczeniowej
Metody kompresji dużych zestawów danych
Modelowanie i symulacja mieszanych układów analogowo-cyfrowych
Modelowanie i symulacja zagadnień inżynierii cieplnej i biomedycznej
Modelowanie wieloskalowe
Modelowanie i symulacja w biotechnologii
Nanotechnologia w procesach materiałowych
Nieklasyczne metody syntezy i analizy układów dynamicznych - metody grafów i liczb strukturalnych
Ochrona własności intelektualnej w pracy naukowo-badawczej
Problemy prototypowania i symulacji złożonych, wbudowanych systemów elektronicznych
Projektowanie mechatroniczne - narzędzia i środowiska
Przedsiębiorczość akademicka
Socjoekonomiczne aspekty oceny technologii
Symulacja procesów budowlanych z użyciem narzędzi VR
Symulacja systemów redundantnych w procesach przemysłowych
Symulacje programowe w badaniach rozwojowych bezprzewodowych systemów transmisji danych
Symulowanie i ocena ścieżek rozwojowych produktów
Synteza własności współczesnych tworzyw inżynierskich
Techniki uczenia maszynowego w bioinformatyce
Technologia BIM Building Information Modeling
Technologia BIM w inspekcji obiektów budowlanych
Wirtualizacja rozruchu układów sterowania procesami technologicznymi
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w budowie i eksploatacji maszyn
Wykorzystanie rachunku pochodnych ułamkowego rzędu do symulacji układów dynamicznych
Zarządzanie interdyscyplinarnym projektami badawczo-rozwojowymi
Zastosowania wirtualnej rzeczywistości w systemach komunikacji człowiek komputer
Data Science przetwarzanie i analiza
Komputerowe wspomaganie w badaniach projektowaniu doborze i zastosowaniach materiałów inżynierskich i biomateriałów
Mechanika i inzynieria obliczeniowa
Metody i narzędzia technologii wirtualnej rzeczywistości
Metody modelowania i statystycznej analizy danych
Metody numeryczne w systemach symulacji
Modele matematyczne i symulacja procesów
Modelowanie procesów produkcyjnych
Modelowanie i symulacja nano przyrządów MOSFET
Projekt doktorski Seminarium
Symulacja procesów zarządzania wiedzą interdyscyplinarnych zespołów naukowych
Systemy SCADA wizualizacja systemów technicznych
Wirtualne projektowanie i budowanie

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Karty przedmiotu na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich