Change language

Zespół Badań Terenowych działa w strukturze organizacyjnej Katedry Mechaniki i Mostów na mocy powołania przez Kierownika Katedry.

Od dawna wykonujemy próbne obciążenia mostów, a także oceny stanu technicznego i inspekcje istniejących konstrukcji (około 800 zbadanych obiektów). Badania terenowe prowadzimy na terenie całej Polski.

Posiadamy wdrożony i akredytowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

W 2013 r. uzyskaliśmy akredytację w zakresie badań mostów pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym zgodna z wymaganiami GDDKiA oraz PKP PLK (akredytacja nr AB 1407), poszerzoną w 2016 r.

Obecny zakres akredytacji obejmuje:

  • pomiary osiadań z zastosowaniem niwelacji precyzyjnej,
  • pomiary przemieszczeń konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym,
  • pomiary przyspieszeń i odkształceń obiektów budowlanych.

Folder informacyjny - ( czytaj )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zespół Badań Terenowych