THE JOURNAL
BIULETYN
OF POLISH SOCIETY
FOR GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS

ISSN 1644-9363
Wydawca: Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Redakcja czasopisma The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISNN 1644-9363).
Czasopismo jest wydawane raz lub dwa razy w roku przez Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.

O Biuletynie

Czasopismo jest wydawane od roku 1996, a od roku 2004 w języku angielskim.
Inicjatorem powstania czasopisma i redaktorem naczelnym w latach 1996-2001 był prof. Marian Palej.
W czasopiśmie publikowane są artykuły z tematyki obejmującej szeroko pojęty zakres specjalności geometria i grafika inżynierska w czterech głównych działach tematycznych: teoria, dydaktyka, zastosowania, historia.
Prace są recenzowane przez niezależnych recenzentów. W czasopiśmie mogą być drukowane także: raporty z konferencji, recenzje książek i informacje z działalności Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.

Opracował Piotr Dudzik