14 listopada 2017
23 Międzynarodowa Konferencja Geometria Grafika Komputer 4 – 7 VII 2016

Organizowana przez Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geomatyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Łódzkiej oraz Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 23 Międzynarodowa Konferencja Geometria Grafika Komputer odbędzie się w dniach 04.07. – 07.07.2016 r. W tym roku uczestnicy konferencji spotkają się Nieborowie, w Pałacu Radziwiłłów. Przedmiotem obrad będą między innymi następujące zagadnienia: miejsce geometrii we współczesnej nauce i technice, kształtowanie programów nauczania uwzględniających specyfikę kierunku studiów, środki i metody dydaktyczne sprzyjające kształceniu inżynierów, komputerowe rozwiązania klasycznych problemów geometrii, komputerowe wspomaganie badań naukowych w zakresie geometrii, wizualizacja przekształceń geometrycznych, geometryczne aspekty komputerowego wspomagania projektowania (CAD), wspomaganie komputerowe w dydaktyce geometrii i grafiki inżynierskiej. Konferencja Geometria Grafika Komputer jest jedyną w Polsce konferencją poświęconą zagadnieniom geometrii I grafiki inżynierskiej. Co roku jest okazją do spotkania się naukowców – geometrów będących przedstawicielami największych polskich i zagranicznych uczelni technicznych.

Więcej informacji na temat konferencji dostępnych jest na stronie:
http://www.cggc.polsl.pl

Wiadomość utworzona: 15 czerwca 2016 12:27, autor: Piotr Dudzik
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2017 10:34, wykonana przez: Piotr Dudzik
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Zespołu Geometrii i Grafiki Inżynierskiej