14 listopada 2017
Laur Geometryczny 2017

27 kwietnia 2017 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu została rozstrzygnięta XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych Uczniów Szkół Budowlanych. Konkurs organizowany jest pod patronatem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. W 2016 r. Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej ustanowił nagrodę specjalną dla finalistów konkursu - Laur Geometryczny. Laurem Geometrycznym wyróżniane są prace w których w wyróżniający sposób została uwzględniona i zastosowana wiedza geometryczna.
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż tegorocznym Laurem Geometrycznym wyróżniony został pan Adrian Śmietana, uczeń trzeciej klasy Technikum Budownictwa z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie. Nagrodę panu Adrianowi Śmietanie wręczyła dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń, pani Kierownik Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej. Adrian Śmietana wykonał pracę w której zaprojektowano modułowe warianty dachu wielospadowego. W opracowanych modułach został zaprojektowany dach wielospadowy dla budynku wolnostojącego oraz dwa warianty rozwiązania dachu uwzględniające budynki przyległe do budynku będącego przedmiotem opracowania. Wykonana praca przedstawia opisywane w podręcznikach geometrii wykreślnej warianty tzw. „dachów z sąsiadem”. Nauczycielem prowadzącym, który ukierunkował zainteresowania finalisty konkursu, jest pan mgr inż. Witold Ambicki. Nagrodzona praca cechuje się geometryczną finezją, niezwykłą starannością oraz kunsztem wykonania modeli zaprojektowanych modułów dachu. Serdecznie gratulujemy nagrodzonemu uczniowi, Adrianowi Śmietanie oraz gorąco dziękujemy nauczycielowi podejmującemu ciekawy problem geometryczny mgr inż. Witoldowi Ambickiemu - mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie spotkamy się na „geometrycznych ścieżkach” :)Mgr inż. Witold Ambicki, nauczyciel prowadzący nagrodzoną pracę oraz Adrian Śmietana, wyróżniony Laurem Geometrycznym, uczeń trzeciej klasy Technikum Budownictwa z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie.Nagrodzona praca - dwa moduły przedstawiające rozwiązanie dachu wielospadowego uwzględniające przylegające do obiektu budynki sąsiednie.Nagrodzona praca - dwa moduły przedstawiające rozwiązanie dachu wielospadowego - pierwszy z lewej strony przedstawia rozwiązanie dla budynku wolnostojącego, drugi z prawej wariant rozwiązania uwzględniający przylegające do obiektu budynki sąsiednie.Nagrodzona praca - moduł przedstawiający rozwiązanie dachu wielospadowego - wariant rozwiązania uwzględniający przylegające do obiektu budynki sąsiednie.

Wiadomość utworzona: 29 maja 2017 12:45, autor: Piotr Dudzik
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2017 10:38, wykonana przez: Piotr Dudzik
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Zespołu Geometrii i Grafiki Inżynierskiej