18 maja 2021
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że zmarła dr hab. inż. Anna BŁACH, prof. Pol. Sl

W niedzielę 16 maja 2021 r. w wieku 85 lat, zmarła pani profesor, inicjatorka utworzenia Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej w Politechnice Śląskiej, dr hab. inż. Anna BŁACH, prof. Pol. Sl.

Anna Błach urodziła się 13 września 1935 r. we Lwowie. Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracę w Katedrze Geometrii Wykreślnej rozpoczęła w 1965 roku, po kilku latach pracy w zawodzie inżyniera budownictwa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1973 r., za pracę „Zagadnienie kątów w konstrukcji okręgów”, a habilitowała się pracą „Wybrane zagadnienia geometrii budowlanych struktur obrotowych” w 2001 r. W latach 1981 – 1982 była zastępcą dyrektora Instytutu Geometrii Wykreślnej oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu. Po przekształceniu Katedry Geometrii Wykreślnej w Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej w 1993 r. objęła kierownictwo jednostki. To za Jej kadencji Ośrodek został wyłączony ze struktur wydziału Matematyczno – Fizycznego i stał się samodzielną jednostką międzywydziałową. Jako osoba obdarzona wielkim talentem organizacyjnym aktywnie dbała o lokalowe i techniczne warunki pracy Ośrodka. Począwszy od roku 2000 była członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, w której przewodniczyła Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich. W ramach prac prowadzonych przez Radę Szkolnictwa Wyższego koordynowała opracowywanie Standardów Nauczania dla wielu kierunków studiów wyższych. Była autorką książek dydaktycznych: „Geometria. Przegląd wybranych zagadnień dla uczniów i studentów”, „Inżynierska Geometria Wykreślna. Podstawy i zastosowania”, „Inżynierska Geometria Wykreślna. Podstawy i zastosowania - zbiór zadań”, „Wybrane definicje i konstrukcje geometryczne. Planimetria i stereometria” oraz inicjatorką powstania i współautorką licznych materiałów dydaktycznych opracowanych w Ośrodku Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Była autorką licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych. Do momentu przejścia na emeryturę w 2010 r. brała czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Dr hab. inż. Anna Błach przewodniczyła od pierwszej konferencji Komitetowi Organizacyjnemu Międzynarodowej Konferencji „Geometria Grafika Komputer” (dawne Seminarium „Geometria i komputer” zorganizowane po raz pierwszy w 1988 r.), a w latach 2002 - 2017 przewodniczyła Komitetowi Naukowemu Konferencji organizowanej przez Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. W latach 2002 – 2012 dr hab. inż. Anna Błach pełniła funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Zanim pochłonęły Ją całkowicie sprawy geometrii i grafiki, bardzo aktywnie zajmowała się organizacją turystyki, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży (organizując m.in. szkółki narciarskie). Po przejściu na emeryturę, nadal aktywnie wspierała działania organizacyjne, dydaktyczne i naukowe jednostki, a dla swoich koleżanek i kolegów była i pozostanie na zawsze wzorem pracowitości, rzetelności i solidności w pracy naukowej i dydaktycznej.

Przyjaciółka młodzieży, znakomita organizatorka, wychowawczyni wielu pokoleń młodych pracowników naukowych, świetna, niezawodna szefowa, na której pomoc i życzliwość zawsze można było liczyć - taka pozostanie w naszej pamięci.

Msza święta zostanie odprawiona w dniu 21 maja 2021 roku o godz. 11:00 w Kościele św. Michała w Gliwicach. Ostatnie pożegnanie nastąpi bezpośrednio po Mszy świętej na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach.

Koleżanki i koledzy z Pracowni Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
Wydział Budownictwa
Politechnika Śląska

Wiadomość utworzona: 18 maja 2021 16:33, autor: Piotr Dudzik
Ostatnia modyfikacja: 18 maja 2021 16:37, wykonana przez: Piotr Dudzik
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Zespołu Geometrii i Grafiki Inżynierskiej