...

 Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Celem działania Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej jest uprawianie i krzewienie geometrii rzutowej, wykreślnej, grafiki inżynierskiej, grafiki komputerowej, ich filozofii, historii, dydaktyki i zastosowań, ze szczególnym eksponowaniem ich znaczenia dla kształcenia osobowości inżyniera.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej w kadencji 2019 - 2022

 • Prezes - dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń – Politechnika Śląska,
 • Wiceprezes – dr hab. Krystyna Romaniak – Politechnika Krakowska,
 • Sekretarz – dr inż. arch. Jolanta Tofil - Politechnika Śląska,
 • Skarbnik – dr inż. Sławomir Bogacki - Politechnika Śląska,
 • Członek – dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska - Politechnika Gdańska,
 • Członek – dr inż. arch. Przemysław Wojsznis - Politechnika Wrocławska,
 • Członek – dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska - Politechnika Lubelska.
Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej w kadencji 2019 - 2022

 • dr inż. Marcin Górko – Politechnika Łódzka,
 • dr inż. arch. Farid Nassery – Politechnika Krakowska,
 • dr inż. arch. Ewa Terczyńska – Politechnika Śląska,
Nr konta bankowego Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej:

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA O. we Wrocławiu
94 1940 1076 3058 1799 0000 0000


 • składka członkowska na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia PTGiGI z 23.09.2019 r. od 2020 r. wynosi 50 zł
 • opłata za dodatkowe strony publikowanego w Biuletynie PTGiGI artykułu – piąta strona i następne – 10 zł.

Opracował Piotr Dudzik