Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej jest jednostką Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej wchodzącą w skład Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli - RB3. Zespół prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Działalność dydaktyczną realizuje na wielu kierunkach studiów w zakresie przedmiotów związanych z teorią i praktyką odwzorowań geometrycznych, grafiką komputerową i technologią kształcenia. Zespół posiada nowoczesne zaplecze techniczne - Dydaktyczną Pracownię Audiowizualną i Dydaktyczne Laboratoria Komputerowe. Działalność naukowa Zespołu jest poświęcona badaniu i tworzeniu nowych metod odwzorowań przestrzeni geometrycznej oraz ich zastosowaniom w praktyce inżynierskiej. Prowadzone są także badania związane z efektywnością nowych technologii dydaktycznych w obszarze nauczanych przedmiotów.

Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej organizuje, od kilkudziesięciu lat, ogólnopolskie konferencje naukowe i dydaktyczne poświęcone geometrii komputerowej i dydaktyce nauczanych przedmiotów. Pracownicy Zespołu biorą czynny udział w konferencjach: International Conferenc for Geometry and Graphics, International Conference on Engineering Education oraz w międzynarodowych konferencjach prowadzonych przez Uniwersytety Techniczne Drezna i Bratysławy.

Pracownicy Zespołu są członkami Interantional Society for Geometry and Graphics (ISGG) oraz Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (PTGiGI).

Główne kierunki badań naukowych

Zagadnienia geometryczne związane z takimi dziedzinami jak: architektura i budownictwo, geologia, górnictwo i mechanika. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

· geometria numeryczna,

· geometria obiektów architektoniczno - budowlanych,

· geometria rzutowa,

· geometryczna problematyka w praktyce CAD/CAM,

· geometryczne aspekty występujące w systemach wizyjnych,

· geometryczne zagadnienia związane z problemami estetyki,

· grafika komputerowa,

· historia geometrii i technologii CAD,

· niestandardowe i standardowe rzutowania przestrzeni trójwymiarowej,

· restytucja modelu lub sceny danej rzutem albo rzutami,

· systemy ekspertowe związane z BHP,

· wybrane problemy wizualizacji i animacja komputerowa.

 Historia Zespołu Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Zespół powstał równocześnie ze swoją macierzystą uczelnią. Działalność dydaktyczną - wówczas jeszcze pod nazwą: Katedra Geometrii Wykreślnej - rozpoczął w październiku 1945 roku. Katedra Geometrii Wykreślnej przez 24 lata działała w ramach Wydziału Budownictwa. Z chwilą utworzenia w 1969 r. Wydziału Matematyczno-Fizycznego weszła w jego skład, początkowo jako Katedra Geometrii Wykreślnej, a następnie jako Instytut. W latach 1995 -2017 Zespół funkcjonował jako samodzielna jednostka międzywydziałowa - Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. 1 października 2017 r. Zespół powrócił na Wydział Budownictwa, jako jednostka organizacyjna Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, i przyjął nową, obecną nazwę. 

Z inicjatywy prof. Mariana Paleja powołane zostało w 1994 roku Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej z siedzibą w Gliwicach, tutaj także jest wydawany Biuletyn Towarzystwa (istnieje od 1996 r.).

Kierownicy Katedry Geometrii Wykreślnej, Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej i Zespołu Geometrii i Grafiki Inżynierskiej:

prof. Stanisław Szerszeń – 1945 – 1959 

prof. Adam Zawadzki – 1959 – 1969 

prof. dr hab. inż. Marian Palej – 1969 – 1993 

dr hab. inż. Anna Błach prof. nzw. w Pol. Śl. – 1993 – 2003 

dr inż. Krzysztof Tytkowski – 2003 – 2006

dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń – 2006

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej