Historia Wydziału Budownictwa jest zarazem historią studiów technicznych kierunku Budownictwo, prowadzonych na Politechnice Śląskiej od początku działalności Uczelni. Studia budowlane, podobnie jak studia w zakresie trzech innych kierunków: mechaniki, elektrotechniki oraz chemii, zostały uruchomione z chwilą kreowania Politechniki Śląskiej. Pierwsza ich formą organizacyjną był Wydział Inżynieryjno-budowlany, powołany 24 maja 1945 roku tym samym dekretem Prezydium Krajowej Rady Narodowej co macierzysta Uczelnia – Politechnika Śląska.

Oficjalne obchody Jubileuszu 70-lecia Politechniki Śląskiej miały miejsce w dniach 21 i 22 maja 2015 roku. Natomiast kulminacyjnym elementem obchodów 70-lecie Wydziału Budownictwa była Konferencja pt. „70 lat Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej na tle rozwoju inżynierii budowlanej”, która odbyła się 4 listopada 2015 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.

Informację o Konferencji można znaleźć w Biuletynie Politechniki Śląskiej – ( czytaj )

Patronat Honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.

Errata do „Księgi jubileuszowej - 70 lat Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej na tle rozwoju inżynierii budowlanej” – ( czytaj )

1) fragment z wprowadzenia „Historia Wydziału Budownictwa” Wojciech Sitko, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 1995

„Wczoraj do Ciebie nie należy
Jutro niepewne...
Tylko dziś jest Twoje”
Święty Jan Paweł II

Szanowni Państwo -
- Pracownicy, Studenci, Doktoranci oraz Absolwenci Wydziału Budownictwa,

Na mocy dekretu z dnia 24 maja 1945 roku została utworzona Politechnika Śląska z siedzibą w Katowicach, jako państwowa szkoła akademicka. Politechnika Śląska została podzielona na cztery wydziały: mechaniczny, elektryczny, hutniczy oraz inżynieryjno-budowlany. Od tej daty mija właśnie 75 lat.

Dziś Politechnika Śląska należy do czołówki Uczelni Badawczych w Polsce, a Wydział Budownictwa należy do najstarszych wydziałów naszej Uczelni.

W momencie pisania tych słów do Państwa, cała Polska i świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Nie wiemy, jaki kształt przyjmie nasze dalsze życie, co wydarzy się w kolejnych dniach, miesiącach, latach. Tęsknimy coraz bardziej za naszymi bliskimi, znajomymi, naszymi wspólnotami, tymi dużymi i tymi małymi, coraz bardziej doceniamy to cośmy mieli zawsze na wyciągnięcie ręki, z czego mogliśmy korzystać zawsze i wszędzie...

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas, tegoroczny Jubileusz 75-lecia Wydziału Budownictwa będziemy obchodzić w ograniczonym zakresie. Nie będzie planowanego spotkania Uczestników Jubileuszu na Wydziale Budownictwa. Mimo tej niedogodności, 24 czerwca 2020 roku, o godz. 9:00 w Katedrze pw. św. Piotra i św. Pawła w Gliwicach zostanie odprawiona Msza św. za żyjących, jak również za zmarłych Pracowników, Studentów, Doktorantów i Absolwentów naszego Wydziału. Do intencji Mszy św. została dołączona również prośba o ustanie pandemii koronawirusa.

Z myślą o czasie przeszłym, ale też i teraźniejszym wkrótce zostaną wydane dwie monografie: pierwsza pt.: „Wczoraj i dziś Wydziału Budownictwa w 75-lecie Politechniki Śląskiej” pod red. prof. Adama Zybury i dr Bernarda Kotali oraz druga pt.: „Od Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego do Budownictwa”, której autorem jest prof. Radosław Jasiński. Mam nadzieję, że po otrzymaniu przez Państwa monografii, przyjmiecie je z wielką życzliwością, obchodząc nie tylko Jubileusz 75-lecia Uczelni i Wydziału, ale również wspominając lata studiów, naszych Mistrzów i Nauczycieli, Kolegów i Koleżanki, spotkania zawodowe i koleżeńskie.

W roku 2020, w którym obchodzimy wielkie wydarzenia, m.in. takie jak 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II, beatyfikację Prymasa Tysiąclecia ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego czy też setną rocznicę Cudu nad Wisłą – jesteśmy świadkami historii tej wielkiej, ale i tej zwyczajnej,w którą wpisuje się też i nasz Jubileusz.

W roku Jubileuszu życzę całej wspólnocie akademickiej Wydziału Budownictwa – Pracownikom obecnym i tym, którzy odeszli na emeryturę, Doktorantom, Studentom, jak również Absolwentom – wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, naukowym i zawodowym, a przede wszystkim nieustannego doskonalenia tego co możliwe, pamiętając o tym, że „Tylko dziś jest Twoje”, a także zdrowia, radości oraz dużo ludzkiej życzliwości na co dzień.

 

Gliwice, 22 maja 2020 roku   Joanna Bzówka
Dziekan Wydziału Budownictwa
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Witamy