Kierunek: budownictwo
Czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Specjalności:

Niestacjonarne studia I stopnia mogą podjąć kandydaci, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne (patrz dział Rekrutacja)

Studia prowadzone są na zasadach częściowej odpłatności. Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, od piątku do niedzieli. Blok zajęć dydaktycznych odbywa się trzykrotnie w każdym miesiącu, w czwartym tygodniu przeprowadzane są konsultacje. Podział na specjalności na studiach I stopnia następuje po pierwszym roku studiów. Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby kandydatów.

Umożliwiają uzyskanie zawodowego tytułu inżyniera.

Możliwości dalszego kształcenia:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia niestacjonarne I stopnia, Gliwice