Kierunek: budownictwo
Czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Specjalności:

Stacjonarne studia I stopnia mogą podjąć kandydaci, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne (patrz dział Rekrutacja)

Studia prowadzone w trybie dziennym, w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Od trzeciego semestru kształcenie odbywa się w ramach specjalności. Liczba punktów kredytowych: 240 ECTS (30 ECTS/semestr). W trakcie VII semestru studenci odbywają 13. tygodniową praktykę zawodową na zasadzie zatrudnienia w przemyśle. Studia kończą się wykonaniem projektu inżynierskiego i egzaminem dyplomowym.

Umożliwiają uzyskanie zawodowego tytułu inżyniera.

Możliwości dalszego kształcenia:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia stacjonarne I stopnia, Gliwice