Change language
Kierunek: budownictwo
Czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: angielski
Zajęcia w: Gliwicach

Specjalności:

  • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (j. ang.) - ( czytaj )

Stacjonanarne studia I stopnia mogą podjąć kandydaci, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne (patrz dział Rekrutacja)

Studia prowadzone w trybie dziennym, w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Liczba punktów kredytowych: 240 ECTS (30 ECTS/semestr). Wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) prowadzone są w języku angielskim. Kształcenie realizowane jest na podstawie unikatowego, europejskiego planu studiów. Absolwenci uzyskują wszechstronne wykształcenie z zakresu budownictwa. Studia kończą się wykonaniem projektu inżynierskiego i egzaminem dyplomowym.

Umożliwiają uzyskanie zawodowego tytułu inżyniera.

Możliwości dalszego kształcenia:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia stacjonarne I stopnia, Gliwice