Change language
Kierunek: budownictwo
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Język wykładowy: angielski
Zajęcia w: Gliwicach

Specjalności:

  • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, j. ang.
    Structural Engineering,
    profile dyplomowania:

Stacjonanarne studia II stopnia mogą podjąć kandydaci, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne (wymagany jest tytuł zawodowy inżyniera budownictwa, więcej w dziale Rekrutacja)

Studia prowadzone w trybie dziennym, w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Liczba punktów kredytowych: 90 ECTS (30 ECTS/semestr). Wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) prowadzone są w języku angielskim. Kształcenie realizowane jest na podstawie unikatowego, europejskiego planu studiów. Absolwenci uzyskują wszechstronne wykształcenie z zakresu budownictwa. Studia kończą się wykonaniem magisterskiej rozprawy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Umożliwiają uzyskanie zawodowego tytułu magistra inżyniera.

Możliwości dalszego kształcenia:

  • studia stacjonarne III stopnia
  • studia niestacjonarne III stopnia
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia stacjonarne II stopnia, Gliwice