30 kwietnia 2019
OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA STUDIACH II STOPNIA

6 maja 2019 na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronach internetowych Katedr, zostaną wywieszone propozycje tematów prac magisterskich dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia.

W okresie od 13 do 20 maja, należy wybrać temat i zapisać się na niego w sekretariacie Katedry.

Studenci, którzy wybiorą temat w innej Katedrze niż ich Katedra specjalizująca, zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę obu Kierowników Katedr na realizację dyplomu w wybranej Katedrze (o decyzji muszą być poinformowane sekretariaty obu Katedr). Wymóg ten nie dotyczy studentów Makrokierunku i studiów niestacjonarnych, którzy wybierają tematy proponowane dla swojego kierunku we wszystkich Katedrach naszego Wydziału.

Ostateczna decyzja o przydzieleniu tematów zostanie podjęta przez Kierowników Katedr do 27 maja 2019. Decyzja przekazywana jest studentom w formie pisemnej oraz umieszczana na tablicy ogłoszeń Katedr.

Komunikat zawiera załącznikiOgl.oZapisachTematyPracMgr.pdf

Wiadomość utworzona: 30 kwietnia 2019 08:22, autor: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego