25 marca 2020
Dalsze przedłużenie zawieszenia zajęć: Komunikat Pani Prodziekan ds. kształcenia

Szanowni Państwo

W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelni, przedłużeniu ulega również okres realizacji zajęć w trybie zdalnym, prowadzonych zgodnie z zarządzeniem JM Rektora Politechniki Śląskiej, za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji

Ze względu na specyfikę naszego Wydziału, na którym wiele zajęć wymaga Państwa obecności w laboratoriach, nie wszystkie zajęcia będą mogły być realizowane w tym trybie.

W związku z tym, rozkład zajęć na bieżący semestr przestaje obowiązywać. Pozwoli to na realizowanie tych zajęć, które mogą być prowadzone poprzez PZE w innych terminach, uzgodnionych przez starostów grup z prowadzącymi i na szybsze ich zaliczenie i zakończenie. Da to możliwość, po przywróceniu regularnego trybu studiowania, łatwiejszego zorganizowania tych zajęć, które wymagają Państwa obecności w laboratoriach (zajęcia te będą także mogły być blokowane). Mamy nadzieję, że pozwoli to na uniknięcie wydłużenia semestru na miesiące wakacyjne.

Formy zdalnego prowadzenia zajęć mogą być różne, podobnie jak sposoby weryfikowania osiąganych przez Państwa efektów uczenia się. W wielu przypadkach otrzymają Państwo materiały do samodzielnej nauki. W każdym przypadku, proszę o pozostawanie w kontakcie z prowadzącymi zajęcia, za pomocą PZE, mailowo lub w inny sposób uzgodniony z prowadzącym. W sprawach związanych z procesem dydaktycznym mogą się Państwo kontaktować mailowo także z Biurem Obsługi Studenta, bezpośrednio ze mną (katarzyna.jaszcz@polsl.pl), lub opiekunami roku.

https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=4&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=3189

Wiadomość utworzona: 25 marca 2020 13:55, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 14:00, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego