20 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu kończącego lektorat z języka angielskiego
Informacje dotyczące egzaminu kończącego lektorat z języka angielskiego w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020.
 1. Ocena z egzaminu kończącego lektorat będzie średnią następujących składowych:
  • średniej ocen zaliczeniowych z 4 semestrów lektoratu,
  • wyniku egzaminu ustnego, który będzie sprawdzał wszystkie efekty kształcenia.
 2. Egzamin ustny zostanie przeprowadzony z każdym studentem indywidualnie online za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez prowadzącego/egzaminatora.
 3. Datę egzaminu ustala lektor z grupami/poszczególnymi studentami w terminach:
  • I. termin - do dnia 10.06.2020
  • II. termin - do dnia 05.07.2020
  • III. termin – do dnia 20.09.2020
 4. Student jest zobowiązany do zapewnienia sobie warunków umożliwiających przeprowadzenie egzaminu ustnego (komputer z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą).
 5. W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.
Egzamin dla studentów na warunku
 1. Egzamin zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych w następujących terminach: I termin 2.06.2020, II termin 16.06.2020, III termin 08.09.2020
 2. Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u mgr Małgorzaty Żywioł (malgorzata.zywiol@polsl.pl) - najpóźniej do dnia 29.05.2020, podając:
  • wydział i kierunek,
  • informację odnośnie części egzaminu, które jest zobowiązany zdać,
  • nazwę podręcznika,
  • poziom zaawansowania języka (B2 lub C1),
  • nazwisko lektora, który prowadził jego grupę w ostatnim semestrze.
 3. Student zostanie poinformowany o szczegółach egzaminu drogą mailową

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2020 12:17, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego