27 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu B2 z języków obcych (nie angielskiego) w sesji letniej roku akademickiego 2019/202
Egzamin B2 z języków obcych (nie angielskiego) zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych oraz na platformie do wideo-konferencji BigBlueButton, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online.
 • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

  Część pisemna obejmuje rozumienie tekstu czytanego, część gramatyczno-leksykalną oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.

  Egzamin pisemny przeprowadzany będzie na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej w następujących terminach:

  1. termin 02.06.2020, godz. 15.00
  2. termin 16.06.2020, godz. 15.00
  3. termin 08.09.2020, godz. 15.00

  W części ustnej student przedstawia prezentację na temat związany z jego kierunkiem studiów. Student zobowiązany jest dostarczyć egzaminatorowi temat swojej wypowiedzi, plan oraz prezentację w formacie PDF najpóźniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu. Termin egzaminu ustnego student ustala indywidualnie z egzaminatorem.

  Egzamin ustny odbędzie się przy pomocy platformy do wideo-konferencji BigBlueButton, znajdującej się na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online, wskazanych przez egzaminatora.

 • Student zobowiązany jest do zapewnienia sobie warunków umożliwiających udział w egzaminie (komputer z dostępem do internetu, mikrofon i kamera). W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.
 • Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u egzaminatorów z poszczególnych języków, najpóźniej do dnia 29.05.2020, dostarczając wypełnioną deklarację o przystąpieniu do egzaminu B2 z języka obcego.
 • Student zostanie poinformowany o szczegółach i wynikach egzaminu drogą mailową.

Egzaminatorzy/osoby odpowiedzialne za egzamin z poszczególnych języków:

Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2020 10:36, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2020 10:40, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego