7 maja 2020
Organizacja procesu dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2019/2020
 • Praca dyplomowa (wraz z kompletem obowiązujących dokumentów) musi zostać złożona w Biurze Obsługi Studenta (poprzez sekretariat Katedry) do 10 września 2020
  Ze względu na sytuację związaną z epidemią, Studenci którzy planują złożyć pracę dyplomową w terminie wcześniejszym proszeni są o zgłoszenie tego w sekretariacie Katedry do 29 maja.
 • Egzamin dyplomowy powinien odbyć się nie później niż 30 września 2020
  Studenci którzy złożą pracę dyplomową:
  • do dnia 15 czerwca 2020, będą mieli wyznaczony termin obrony do 30. 06. 2020
  • do dnia 29 czerwca 2020, będą mieli wyznaczony termin obrony do 15. 07. 2020
  po tym terminie ze względu u na okres urlopowy nie będzie obron prac dyplomowych. Egzamin dyplomowy, odbędzie się w sposób standardowy lub zdalny, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią. Zasady przystąpienia do egzaminu w sposób zdalny zostaną opublikowane w oddzielnym zarządzeniu do 15 czerwca (jeżeli będzie taka potrzeba i nie możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu w sposób standardowy).
 • Na wniosek studenta (za zgodą kierującego pracą), termin złożenia pracy dyplomowej, może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż do 10 listopada. Obrony powinny się odbyć nie później niż 30 listopada 2020.
  Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie oraz niezłożenie wniosku o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich

dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz

Komunikat zawiera załącznikiOrganizacjaProcesuDyplomowania2019_2020.pdf

Wiadomość utworzona: 7 maja 2020 12:46, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 7 maja 2020 12:48, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego